تبارشناسی آزاد اندیشی در سنت مردم‌سالاری دینی(مطالعه موردی: سیره رضوی)

نشریه : فصلنامه فرهنگ رضوی

نویسنده : پديدآورنده : غلامرضا خواجه سروی
پديدآورنده : سید جواد حسینی

سال دوم / شماره پیاپی 8 / صفحه 79-104

چکیده :

امروزه آزاداندیشی به‌عنوان مطالبه‌ای عمومی مطرح است. از‌ این‌رو برای ترویج آن در نظام جمهوری اسلامی ایران نیازمند الگو و تباری معین و مشخص هستیم. سؤال اصلی این است که آیا در سیره اهل بیت(ع) که به‌نوعی الگوی مبنا برای نظام جمهوری اسلامی ایران است می‌توان به شیوه و تبار معینی از آزاداندیشی رسید؟ سیره رضوی به دو دلیل این الگو را در اختیار ما قرار می‌دهد. حیات فکری و سیاسی امام رضا(ع) باعث شده تا ایشان از روش و الگوی آزاداندیشی برای ترویج معارف اهل بیت(ع) بهره گیرند. از طرف دیگر روش مناظره‌ها به‌عنوان متن الگوی آزاداندیشی، خود زمینه‌ساز ترویج و نشر معارف اسلام شده است. به‌نظر می‌رسد تشابه وضعیت جامعه امروز با جامعه­ معاصر امام رضا(ع) نیز می‌تواند دلیل دیگری بر کاربردی بودن نوشتار حاضر باشد. در این مقاله با استفاده از روش مطالعات درون‌دینی و بررسی کتابخانه‌ای و همچنین با مراجعه به متون اصلی تلاش شده تا به سؤال مطرح‌شده پاسخ داده شود.

کلیدواژه‌های مقاله :آزاداندیشی؛ مناظره‌ها؛ حیات فکری و سیاسی؛ سیره رضوی