تحلیل گزیده هایی از زیارت نامه حضرت علی اکبر(ع)

نشریه : پژوهشنامه معارف حسینی

نویسنده : پديدآورنده : محمد رنجبر حسینی
پديدآورنده : مسلم محمدیان

سال سوم / شماره پیاپی 9 / صفحه 39-58

چکیده :

از برجسته‌ترین افراد حاضر در قیام کربلا، حضرت حضرت علی اکبر(ع) فرزند امام حسین(ع) است که کتاب‌های تاریخی و مقاتل به ذکر مناقب و ویژگی‌های ایشان پرداخته‌اند. از جمله منابعی که از سوی امام صادق در وصف آن بزرگوار به دست ما رسیده، زیارت‌نامه اوست که در خلال زیارت پدر بزرگوارش توسط مرحوم ابن قولویه در کتاب کهن کامل الزیارات نقل شده است. این زیارت‌نامه آموزه‌ها و مضامین دینی بسیاری دارد. در نوشتار پیش رو پس از بررسی اجمالی اعتبار مصدری زیارت‌نامه حضرت علی اکبر(ع) و شخصیت ایمانی ایشان، با روش توصیفی _ تحلیلی و شیوه کتابخانه‌ای، به تحلیل محتوایی گزیده‌هایی ازاین زیارت‌نامه پرداخته شده است.

کلیدواژه‌های مقاله :حضرت علی اکبر(ع)، تحیل محتوایی، تولی و تبری، آثار زیارت