مطالعه کتاب خرید کتاب دانلود کتاب
عنوان کتاب : عدالت تربیتی در پرتو نهج البلاغه
پديدآورنده : یاسین توکلی
زمان پدیدآورنده: معاصر
محل نشر : تهران
ناشر : سرگیس
نوبت چاپ : اول
تاریخ انتشار : 1394 ش
تعداد جلد : 1
تعداد صفحه : 264
قطع : رقعی
زبان : فارسی
جستجو در Lib.ir

عدالت تربیتی در پرتو نهج البلاغه

هدف کلی این اثر، تبیین، چرایی، چیستی و چگونگی عدالت تربیتی و ازائه ی شاخص ها و اصول آن بر اساس آموزه های اسلامی با تاکید بر نهج البلاغه می باشد.

در تدوین این کتاب تلاش شده است چرایی، چیستی و چگونگی عدالت تربیتی با تأکید بر نهج البلاغه مورد توجه قرار گیرد و مضامین عالی آن با روش تحلیل مضمونی استخراج و تحلیل گردد.

به همین منظور ابتدا در بخش اول، جهت تبیین و پیشینه ی موضوع با عنوان «عدالت تربیتی در منظومه معارف بشری» به تبیین و تشریح دیدگاه اندیشمندان جهان اسلام و غرب نسبت به عدالت و تربیت پرداخته شده است.

در بخش دوم تحت عنوان «چرایی عدالت تربیتی» به بررسی جایگاه و مبانی عدالت تربیت پرداخته شده است.

در بخش سوم نیز به ماهیت و چیستی عدات تربیتی توجه شده است. در این بخش برای تحلیل چیستی و ماهیت عدالت تربیتی، تعاریف و قلمرو عدالت تربیتی از منظر نهج البلاغه مورد بررسی واقع شده است.

بخش چهارم به تبیین چگونگی عدالت تربیتی اختصاص یافته است. در این بخش برای استقرار عدالت تربیتی اصول و شاخص های مورد نظر از منظر نهج البلاغه استخراج و تحلیل گردیده است.

بخش پنجم و پایانی به نتایج و پیامدهای عدالت تربیتی پرداخته است و با ارائه ی الگویی عقلانی و منطقی برای تبیین و تحلیل عدالت تربیتی از منظر نهج البلاغه، با ارائه ی پیشنهادات و طرح نکته نظراتی، پژوهشگران را به استمرار تحقیق هدایت و ترغیب نموده است.