مطالعه کتاب خرید کتاب دانلود کتاب
عنوان کتاب : قواعد توثیق راویان
زمان پدیدآورنده: معاصر
محل نشر : قم
ناشر : دارالحدیث
نوبت چاپ : اول
تاریخ انتشار : 1396
تعداد جلد : 1
تعداد صفحه : 238
قطع : وزیری
زبان : فارسی
جستجو در Lib.ir

قواعد توثیق راویان

کتاب در پی روشن داشت قواعد کلی توثیق، چه توثيقات خاص و چه توثيقات عام است و می کوشد تا به شکلی آموزشی، دیدگاه های مختلف در این زمینه را ارائه کند.

روزگاری دانش رجال به گونه ای روشمند و منسجم تدریس نمی شد و بسیاری از قواعد آن، در آغاز با انجام نگاشته های رجالی پراکنده بود. ولی اکنون، آموزش و فراگیری این دانش در جوامع دانشگاهی و حوزوی و در قالب واحدهای درسی رسمی پی جویی می شود.

با این وجود، روند آموزش علم رجال، از نبود برنامه درسی بسامان و متون متناسب رنج می برد، از همین روی شش ماده درسی در حوزه آشنایی با دانش رجال و قواعد آن طراحی گردید که به ترتیب آموزشی به شرح زیر است:

۱. آشنایی با علم رجال کلیات، مفاهیم، کارکردها)

۲. آشنایی با کتب رجالی شیعه

٣. جرح و تعدیل یا توثیق و تضعیف

۴. قواعد توثیق راویان یا توثيقات عام و خاص

۵. سند شناسی

۶. آشنایی با منابع رجالی اهل سنت

این کتاب با هدف آموزش چهارمین ماده درسی قلمی شده است. هر چند این نگاشته، به شکل مستقل، کارآیی خاص خود را دارد، اما در ساختار کلی علم رجال حلقه ای واسط میان دیگر مباحث است. به همین دلیل، انگاره بسندگی آن در آشنایی با علم رجال، ناصواب است.

نویسنده در پی روشن داشت قواعد کلی توثیق، چه توثيقات خاص و چه توثيقات عام است و می کوشد تا به شکلی آموزشی، دیدگاه های مختلف در این زمینه را ارائه کند.

مطالب کتاب در شانزده درس تنظیم شده است. عنوان دروس (با حذف عنوان های تکراری) بدین قرار است:

ـ راه های اثبات توثیق راوی

ـ توثیق راویان کتاب ها

ـ توثیق مشایخ راویان

ـ توثیق بر اساس مبانی خاص

ـ توثیق خاندان ها

این فهرست ها پایان بخش کتاب است: آیات، معصومان، اشخاص، کتاب های متن، شهرها و اماکن، گروه ها و خاندان ها، منابع.