مطالعه کتاب خرید کتاب دانلود کتاب
عنوان کتاب : آثار و برکات حضرت امام حسین(ع)
زمان پدیدآورنده: معاصر
نوبت چاپ : اول
تاریخ انتشار : 1380 ش
تعداد صفحه : 35
قطع : وزیری
زبان : فارسی
جستجو در Lib.ir

آثار و برکات حضرت امام حسین(ع)

پژوهشی در باره اثرات معنوی امام حسین(ع) و شهادت و مرقد آن حضرت.

پژوهشی است، در باره اثرات معنوی امام حسین(ع) و شهادت و مرقد آن حضرت. در این کتاب، حکایت ها و قضایایی از برکات و آثار امام حسین گردآوری و در ۲۳ بخش تنظیم شده است. منابع نویسنده در این اثر، نوشته های پراکنده ای است که در کتاب های گوناگون آمده و هدف وی از تألیف این اثر، اثبات حقانیت و کرامت، برای امام حسین(ع) است.

در این کتاب از حاجت گرفتن از امام حسین و شفا یافتن، چگونگی مصیبت خوانی، احترام به عزاداران، برکات تربت امام حسین، برکات زیارت عاشورا، شفاعت امام حسین(ع) و اطعام در مجالس آن حضرت، سخن به میان آمده و برای هر یک از این موضوع ها، چند رخداد و واقعه ذکر شده است.