مطالعه کتاب خرید کتاب دانلود کتاب
عنوان کتاب : تفسیر اثری
پديدآورنده : سید محسن میرباقری
زمان پدیدآورنده: معاصر
محل نشر : قم
ناشر : دارالحدیث
نوبت چاپ : اول
تاریخ انتشار : 1397 ش
تعداد جلد : 2
تعداد صفحه : 218 + 210
قطع : وزیری
زبان : فارسی
جستجو در Lib.ir

تفسیر اثری

این نوشتار مباحثی تفسیری از جزء بیست و ششم قرآن کریم است.

این کتاب در دو جلد نشر یافته است. در جلد نخست مباحثی تفسیری از جزء بیست و ششم قرآن کریم است. جزء بیست و ششم قرآن شامل سوره های احقاف، محمد، فتح، حجرات، ق و بخشی از سوره ذاریات می باشد. روشن است که تفسیر تمامی یک جزء و بیان همه مسائل آن در کتابی در حجم کم، مقدور نیست. از این رو بر آیات و موضوعاتی از این جزء تکیه شده که بیشتر کاربردی و ضروری باشد و یا نکات معرفتی ویژه ای را در برگیرد. با این نگاه این کتاب را می توان به عنوان «تفسیر فرازهایی از جزء ۲۶ قرآن کریم» دانست؛ و برای توجه به محتوای کتاب و سیر مباحث آن برخی از مباحث شده را ذکر می نماییم.

۱. سوره مبارکه احقاف

ـ در تفسیر آیات ۱۳ تا ۱۶ به اشارات قرآن کریم درباره امام حسین ع و قيام نورانی او پرداخته شده و روایاتی در این زمینه ذکر گردیده، همچنین در وضعیت اصحاب باوفای آن حضرت و اشارات قرآن به سرنوشت نورانی آنان نکاتی بیان شده است و در مقابل در آیات ۱۷ و ۱۸ درباره قیامی باطل بحث شده که بعضی آن را به قیام عبدالله به زبیر ـ که همزمان با قیام امام حسین بود ـ تفسیر کرده اند.

ـ در تفسیر آیات ۲۹ تا ۳۲ از مباحثی درباره جنیان و ایمان آنها به قرآن کریم و پیامبر اکرم و سخن به میان آمده.

۲. سوره مبارکه فتح

ـ ذیل آیات اول تا سوم، نکاتی درباره صلح حدیبیه آمده و به شبهه ای درباره عصمت پیامبر اکرم پاسخ گفته و ابعاد عصمت آن حضرت از نظر قرآن کریم مورد دقت قرار گرفته است.

ـ ذیل آیات ۲۸ و ۲۹ درباره ظهور امام زمان، دسته بندی آیات قرآن در این زمینه و برنامه های حضرت و تعابیر قرآن از اصحاب امام، نکاتی بیان شده است.

٣. سوره مبارکه حجرات

از این سوره به عنوان نظام نامه رفتاری مسلمانان یاد شده است و به مباحث درباره وظیفه مؤمنان در رفتار با رسول اکرم(ص) پرداخته شده و نیز آنچه را که اهل ایمان در رفتار نسبت به یکدیگر باید مراقبت کنند و یا در مسائل اجتماعی لازم است مورد توجه قرار دهند بر اساس رهنمودهای این سوره ذکر گردیده است.

۴. سوره مبارکه ق

در تفسیر این سوره در رابطه با دنیا و آخرت و مساله معاد، مسائل زیر مورد گفتگو قرار گرفته است:

وسوسه نفس در انسان، نزدیک بودن فرشتگان مثبت اعمال به انسان (نزدیک تر از رگ گردن)، دریافت اعمال انسان توسط فرشتگان الهی و بایگانی در پرونده انسان، جایگاه نیت اعمال و چگونگی آن، قرین شدن شیطان در قیامت و نهایتا نزدیک شدن بهشت و سرانجام نیکوی اهل تقوا.

کتاب در شانزده درس جهت تدریس در دانشگاه به نگارش در آمده است.

جلد دوم
جلد دوم شامل تفسیر آیاتی از سوره های زیر است که شانزده درس ارائه شده است:
سوره های طور، نجم، قمر، الرحمن، واقعه و حدید