مطالعه کتاب خرید کتاب دانلود کتاب
عنوان کتاب : بررسی مسائل کلی امامت
پديدآورنده : ابراهیم امینی
زمان پدیدآورنده: معاصر
محل نشر : قم
ناشر : انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی
نوبت چاپ : سوم
تاریخ انتشار : 1374ش
تعداد جلد : 1
تعداد صفحه : 324
قطع : وزیری
زبان : فارسی
جستجو در Lib.ir

بررسی مسائل کلی امامت

تحقیقی در باره امام و امامت و جایگاه آن در مسائل کلامی و معرفت اسلامی است.

تحقیقی در باره امام و امامت و جایگاه آن در مسائل کلامی و معرفت اسلامی است. نویسنده با اشاره به ضرورت وجود امام و امامت در جامعه، آن را از مناصب مقدس و از اصول مذهب شمرده و با شیوه کلام استدلالی و با استفاده از دلایل عقلی و نقلی به بررسی این مسئله پرداخته است.

کتاب، در شش بخش تهیه و تدوین شده است. نویسنده ابتدا به تعریف امامت و جایگاه آن در قرآن می پردازد و با استناد به آیه اولوالامر نتیجه می گیرد که امام باید معصوم از گناه و خطا باشد، وی، ضمن بررسی اقوال و احتمال های گوناگون، مصداق اولوالامر را امامان معصوم می داند.

نویسنده سپس به بررسی مسئله امامت از دیدگاه عقل به لزوم وجود راهنما برای بشر از جانب خدا پرداخته و همان دلایلی را که برای وجود پیامبر لازم شمرده شده در باره امامت نیز، جاری می داند و با اشاره به نیاز بشر به الگو و نیاز قوانین به مجری، ضرورت وجود امام را اثبات می کند.

در بخش سوم و چهارم کتاب به دو ویژگی امام، یعنی عصمت و علم می پردازد و با توجه به پیشگویی های امامان، از ارتباط آنان با جهان غیب سخن می گوید، و در بخش پنجم به معجزه و تفاوت معجزه با سحر می پردازد. شیوه های انتخاب امام از جمله شورا، اجماع و استخلاف، بخش پایانی کتاب است که نویسنده در آن بر این باور است که تعیین امام تنها از سوی خداوند ممکن است و انسان ها در این جهت هیچ حق و اختیاری ندارند؛ چون بشر قادر نیست فرد برتر را از تمامی جهات تشخیص دهد.