مطالعه کتاب خرید کتاب دانلود کتاب
عنوان کتاب : زندگانی امام علی الهادی(ع)
زمان پدیدآورنده: 1391 ش
محل نشر : قم
ناشر : جامعه مدرسین
نوبت چاپ : دوم
تاریخ انتشار : 1375 ش
تعداد جلد : 1
تعداد صفحه : 398
قطع : وزیری
زبان : فارسی
جستجو در Lib.ir

زندگانی امام علی الهادی(ع)

پژوهشی است پیرامون شخصیت دهمین پیشوای شیعیان، امام هادی(ع)، که در آن برخی از ابعاد زندگانی آن حضرت، مورد بحث قرار گرفته و به شرح حال راویان و حاملان علم آن حضرت نیز، پرداخته شده است.

پژوهشی است پیرامون شخصیت دهمین پیشوای شیعیان، امام هادی(ع)، که در آن برخی از ابعاد زندگانی آن حضرت، مورد بحث قرار گرفته و به شرح حال راویان و حاملان علم آن حضرت نیز، پرداخته شده است. کتاب، به شیوه تحلیلی ـ توصیفی و با بهره گیری از منابع حدیثی و تاریخی و نوشته های سایر نویسندگان به رشته تحریر در آمده و مباحث و عنوان های آن عبارت اند از: تولد و شکوفایی امام؛ که در آن از خانواده، تولد و نام و لقب ها، ویژگی های شخصیتی امام هادی، منزلت آن حضرت در نگاه دیگران بحث شده است. در جلوه هایی از شخصیت امام هادی، مباحث مربوط به امامت آن حضرت تشریح، و در ضمن از نیاز به امامت، عصمت و علم امامان بحث شده و قسمتی از دعاهای امام هادی نیز آمده است.

علوم و معارف امام هادی عنوان دیگری است که در آن، احادیث امام هادی، احادیثی از پیامبر و سایر امامان معصوم نقل شده و نیز بخشی از دیدگاه های فقهی و کلامی امام آمده است. اصحاب امام و راویان؛ دیگر عنوانی است که در زیر مجموعه آن، از اصحاب روایتگر و اصحاب و روایتگران از آنها بررسی شده است. امام در سامرا؛ به زندگی امام در مدینه و برخورد متوکل با امام(ع)، توطئه علیه آن حضرت، محاصره اقتصادی امام و نیز، مباحثی در باره منتصر و برخورد مناسب وی با علویان آمده است. دوران امام؛ عنوان دیگری است که حاوی ماجراهای سیاسی، وضعیت علویان و موقعیت عباسیان است، و در پایان، موضوع شهادت امام به دست معتمد عباسی گزارش و بررسی شده است.