مطالعه کتاب خرید کتاب دانلود کتاب
عنوان کتاب : امام علی(ع) الگوی زندگی
پديدآورنده : حبیب الله احمدی
زمان پدیدآورنده: معاصر
محل نشر : قم
ناشر : فاطیما
نوبت چاپ : چهارم
تاریخ انتشار : 1379ش
تعداد جلد : 1
تعداد صفحه : 296
قطع : رقعی
زبان : فارسی
جستجو در Lib.ir

امام علی(ع) الگوی زندگی

پژوهشی است در زندگی و سیره امام علی(ع).

پژوهشی است در زندگی و سیره امام علی(ع). کتاب با بهره گیری از قرآن، احادیث، تفاسیر، شرح های نهج البلاغه و کتاب های دست اول و غیر آن به نگارش در آمده و نویسنده، با تألیف آن، کوشیده است تا الگویی انسانی برای رفتار و زندگی اجتماعی و فردی هر انسان مؤمن معرفی کند و برای این امر، بر عصمت اهل بیت(ع) پای فشرده است.

مؤلف، کتاب را در چند بخش به سامان کرده و در آغاز آن، به زیستنامه امام علی(ع) پرداخته است. وی در این بخش، تولد، نام، لقب ها، پدر و مادر امام، تربیت او و فرزندانش را معرفی و به بحث و بررسی گذاشته است.

بخش دوم کتاب، به ذکر شماری از فضایل و مناقب امام اختصاص یافته و در ضمن طرح مباحث به توضیح و شرح پاره ای از آنها و تبیین معنا و ابعاد آنها پرداخته است. سبقت امام در ایمان، عبادت، زهد، دانش، ایثار، جهاد و حق مداری، از جمله فضایل یاد شده است.

بخش سوم و چهارم کتاب که به مناسبت طرح الگو نوشته شده، و بخش مهم و عمده کتاب را به خود اختصاص داده، به معیارها و ارزش های مربوط به امام پرداخته است. چگونگی رهبری، مدیریت، سیره سیاسی، عدالت، سیره اقتصادی و ساده زیستی امام تجزیه و تحلیل شده و نمونه هایی تاریخی نیز، ذکر شده است. موضع گیری امام در برابر خلفای وقت، رخدادهای عصر عثمان و قتل او و حکومت امام علی(ع) و موضع ایشان در برابر مخالفان و جنگ های آن حضرت، از جمله مباحثی است که در کتاب پی گیری شده و مواضع ناکثین، قاسطین و مار قین نیز، تشریح و تحلیل شده است.

ترور و شهادت امام، و مزار و زیارت مرقد آن حضرت، پایان بخش کتاب است.