مطالعه کتاب خرید کتاب دانلود کتاب
عنوان کتاب : ترجمه الملهوف علی قتلی الطفوف
زمان پدیدآورنده: 589 ـ 664 ق
محل نشر : قم
ناشر : دلیل ما
نوبت چاپ : اول
تاریخ انتشار : 1380ش / 1422ق
تعداد جلد : 1
تعداد صفحه : 224
قطع : وزیری
زبان : فارسی
جستجو در Lib.ir

ترجمه الملهوف علی قتلی الطفوف

الملهوف، اثری است بلیغ و مختصر از سید ابن طاووس، از عالمان پرنویس و برجسته شیعی قرن هفتم هجری که در باره واقعه عاشورا و مقتل امام حسین نوشته شده.

الملهوف، اثری است بلیغ و مختصر از سید ابن طاووس، از عالمان پرنویس و برجسته شیعی قرن هفتم هجری که در باره واقعه عاشورا و مقتل امام حسین نوشته شده و مورد توجه ویژه عالمان شیعه قرار گرفته است. ده ها تن از تاریخ و مقتل و سیره نگاران در آثار خود از این کتاب که اللهوف شهرت دارد، یاد کرده و از خرمن دانش آن بهره گرفته اند و همین، جایگاه ویژه آن را در میان مقاتل نمایان می سازد، و از همین رو، نسخه های خطی آن فراوان و بارها با چاب های گوناگون چاپ، و نیز ترجمه شده است.

سید با این انگیزه این اثر تاریخی را پدید آورده است تا زائران امام حسین همراه کتاب مصباح الزائر وی، کتاب مقتل موجزی به دور از هرگونه تطویل و تکرار، داشته باشند. وی، برای این منظور کل ماجرای عاشورا را در سه فصل با عنوان «مسلک » به رشته تحریر در آورده است.

مسلک نخست، در باره رخدادهای پیش از جنگ عاشورا و مقتل سیدالشهداست. در این مسلک، تولد امام حسین(ع) و شروع ماجرای شهادت ایشان آمده که از زمان تولد مطرح بوده و در روایت ها منعکس شده است. مرگ معاویه، بیعت گرفتن برای بزید، در خواست بیعت از امام، و ارسال نامه از سوی کوفیان به امام و در خواست عزیمت امام به کوفه، جهت پیشوایی مردم آن دیار و اعزام مسلم به کوفه و ماجراهای این سفر و قتل وی و هجرت امام از مدینه به مکه و از آنجا به کوفه و منازل میان راه کوفه و اتفاقات این سفر، گزارش و تشریح گردیده است.

مسلک دوم، در رخداد واقعه جنگ روز عاشورا و گفت و گوهای طرفین و امام با یارانش و نیز شهادت یاران امام و خود آن حضرت و چگونگی آن است.

مسلک سوم، حوادث پس از شهادت امام و یارانش و بریده شدن سرهای مبارک و بردن آنها به کوفه و غارت خیمه ها، اسارت بازماندگان خاندان امام و بردن آنها به کوفه و شام و اتفاقات این حادثه و نقش امام سجاد و حضرت زینب و مصائب و آلام این کاروان است که به صورت ریز بیان شده است.

محقق این اثر، تلاش های فراوانی به عمل آورده است تا هر گونه ابهام و نارسایی تاریخی را از متن با توضیح های پاورقی بزداید و جای ها و اشخاص ناشناخته در متن ملهوف را بیشتر معرفی کند و ویژگی های جغرافیای تاریخ و جغرافیای سیاسی را بنمایاند و به این ترتیب، به خوانندگان جهت هر چه بیشتر روشن شدن قضایا کمک کند.

وی، در مقدمه ای نشانه ها و حوادث آشکار شده پس از شهادت امام را مانند تلاوت قرآن از سوی سر بریده امام حسین(ع) به نقل از منابع تاریخی گرد آورده است. نیز در باره کتاب ها، اعتبار و جایگاهش، و نیز ترجمه ها و شرح ها و چاپ هایش و نیز از سید ابن طاووس سخن گفته است. کتاب، پنج فهرست فنی نیز دارد.