مطالعه کتاب خرید کتاب دانلود کتاب
عنوان کتاب : امام علی(ع) صدای عدالت انسانیت
زمان پدیدآورنده: م 1393 ش
محل نشر : تهران
ناشر : فراهانی
نوبت چاپ : اول
تاریخ انتشار : 1379ش
تعداد جلد : 6
قطع : وزیری
زبان : فارسی
جستجو در Lib.ir

امام علی(ع) صدای عدالت انسانیت

نویسنده ی مسیحی این اثر، کوشیده تا ابعاد شخصیت امیر مؤمنان را در مقایسه با شخصیت ها، و نظریات وی را در قیاس با قوانین تشریع شده از سوی نهادهای جهانی بکاود و برتری امام و نظریاتش را اثبات نماید.

این اثر، تحلیلی است از زندگانی، شخصیت و اندیشه های امام علی(ع). نویسنده کتاب که فردی مسیحی و از نویسندگان پر آوازه لبنان است، در این اثر، کوشیده تا ابعاد شخصیت امیر مؤمنان را در مقایسه با شخصیت ها، و نظریات وی را در قیاس با قوانین تشریع شده از سوی نهادهای جهانی بکاود و برتری امام و نظریاتش را اثبات نماید.

وی این اثر را به روش توصیفی ـ تحلیلی و با قلمی روان به نگارش در آورده و با بهره گرفتن از منابع تاریخی، به ابعاد زندگانی امام علی(ع) به ویژه اندیشه های انسانی او پرداخته است.

این اثر، از چنان اهمیتی برخوردار است که مورد توجه اهل نظر و قلم قرار گرفته و به عنوان کتاب سال و از بهترین پژوهش های موجود درباره امام علی شناسی شناخته شده است.

نویسنده، برای ارائه برتری شخصیت امام علی(ع)، کتاب را در پنج بخش تدوین و به سامان کرده است:

بخش نخست، به طرح مسئله حقوق بشر اختصاص یافته و این موضوع از دیدگاه امام علی(ع) از یک سو و انقلاب کبیر فرانسه و سقراط از سوی دیگر، مقایسه و بررسی شده و در نتیجه، این مطلب به اثبات رسیده که تمامی مبادی و اهداف حقوق بشر کنونی، ریشه در اندیشه های امام علی(ع) دارد؛ مبانی ای چون عدالت، آزادی کرامت انسانی، صلح، مهر و راستی. نویسنده، ضمن بررسی تطبیقی این موارد، نتیجه گرفته است که اصول مطرح شده در اندیشه های امام علی(ع)، بر منشور جهانی حقوق بشر، برتری دارد. وی، همچنین با بررسی اندیشه های سقراط در محکوم کردن استبداد و خودکامگی و ریشه های سعادت و سعادتمندی که از جمله شاهکار های کهن در مبانی اخلاق و سیاست است، به بررسی تطبیقی دیدگاه های امام علی(ع) و سقراط پرداخته و نشان داده است که اندیشه های علی(ع) که ریشه در عشق و عقل و پیوستگی و وحدت جهان هستی دارد، بر اندیشه های ماندگار سقراط هم برتری دارد.

بخش دیگر کتاب، در باره شخصیت امام علی(ع) در عصر خود و مقام وموقعیت آن حضرت در زمان پیامبر است که پیامبر او را به عنوان برادر و جانشین خود و پیروانش را رستگاران در قیامت معرفی می کند. تقابل و تعامل امام علی(ع) با خلفای معاصر خود و معاویه و پاسداری از ارزش های فراموش شده و اصول پایمال گردیده و عزت بخشیدن به قومیت عرب، بخش واپسین کتاب است که وی با بررسی حکومت عثمان و حوادثی که منجر به قیام مردم علیه وی شد، به موضع گیری های امام در برابر این حادثه و پیامدهای آن پرداخته و نتیجه گرفته که آن حضرت تنها چهره بی بدیل انسانیت و احیاگر قومیت عربی و مظهر جهانی شخصیت عربی است.

کتاب با مقدمه ای از نویسنده در باره امام و روش نگارش و ابعاد آن و مقدمه ای از میخائیل یغمه، همراه است.