مطالعه کتاب خرید کتاب دانلود کتاب
عنوان کتاب : مدرسه حسینی
پديدآورنده : مصطفی دلشاد تهرانی
زمان پدیدآورنده: معاصر
محل نشر : تهران
ناشر : دریا
نوبت چاپ : دوم
تاریخ انتشار : 1381ش
تعداد جلد : 1
تعداد صفحه : 356
قطع : رقعی
زبان : فارسی
جستجو در Lib.ir

مدرسه حسینی

بررسی آموزه های نهضت عاشورا با رویکرد تربیتی، موضوع این اثر است.

بررسی آموزه های نهضت عاشورا با رویکرد تربیتی، موضوع اثر حاضر است. نویسنده، با بهره گیری از منابع تاریخی و روایی شیعه و سنی، درس هایی را که امام حسین در قیام عاشورا به انسان ها آموخت، به تحلیل و بررسی گذاشته است.

وی معتقد است قیام عاشورا حماسه ای است فرا تاریخی و فرا جغرافیایی برای دمیدن روح حقیقت انسانیت در تمامی انسان ها، و مدرسه حسینی، مدرسه احیای اسلام نبوی و اسلام علوی است. مؤلف به منظور بررسی درس ها و آموزه های تربیتی نهضت عاشورا، سرفصل های زیر را به بحث گذاشته است:

جایگاه مدرسه حسینی، ساختار، خاستگاه و شاکله مدرسه حسینی، و اصول تربیتی مدرسه حسینی که عبارت اند از: اصل حریت، پارسایی، عدالت خواهی و ظلم ستیزی، شجاعت، استقامت و پایداری، غیرت دینی، حمیت و سازش ناپذیری، از خودگذشتگی و فداکاری و حق محوری و حق طلبی.