مطالعه کتاب خرید کتاب دانلود کتاب
عنوان کتاب : زندگانی امام حسن عسکری(ع)
زمان پدیدآورنده: ۱۳۴۴ – ۱۴۳۳ ق
محل نشر : قم
ناشر : انتشارات جامعه ی مدرسین
نوبت چاپ : چهارم
تاریخ انتشار : 1375ش
تعداد جلد : 1
تعداد صفحه : 284
قطع : وزیری
زبان : فارسی
جستجو در Lib.ir

زندگانی امام حسن عسکری(ع)

در این کتاب، دوران امام حسن عسکری(ع) و حوادثی که در آن زمان روی داده، مورد بررسی قرار گرفته است.

در این کتاب، دوران امام حسن عسکری(ع) و حوادثی که در آن زمان روی داده، مورد بررسی قرار گرفته است. شیوه نگارش کتاب، توصیفی ـ تحلیلی است و نویسنده، آن را با استفاده از منابع تاریخی و حدیثی فراهم آورده است. در این اثر از حیات اقتصادی دوره امام عسکری، خلفای عباسی روزگار ایشان و نیز، عالمانی که از سرچشمه دانش حضرت عسکری بهره برده اند، سخن رفته و مطالب آن، در ده فصل تنظیم شده است.

فصل نخست آن به ولادت، شمایل، اخلاق، و اثبات امامت حضرت عسکری اختصاص یافته است. در فصل بعدی به امام(ع) از چشم دیگران نگاه شده و دیدگاه های هفده تن از دانشمندان و بزرگان در باره آن حضرت، از جمله امام هادی(ع)، ابو هاشم جعفری و ابن شهر آشوب نقل شده است. نامه های امام به بزرگان و شیعیان، شمه ای از پندهای امام در موضوعات گوناگون و تفسیر منسوب به آن حضرت، از دیگر مباحث فصل های کتاب است.

در دو فصل دیگر، اصحاب امام، فقه آن حضرت، و راویان از وی، بررسی شده و فصل هشتم، دوران امام(ع) از جهت اقتصادی و حیف و میل بیت المال از سوی خلفای عباسی و مواضع سیاسی امام در برابر آنان آمده است.

در فصل پایانی کتاب، ذکری از خلفای عباسی معاصر با امام عسکری و بحث کوتاهی در باره امامت حضرت مهدی(ع) است.