مطالعه کتاب خرید کتاب دانلود کتاب
عنوان کتاب : پیام امام امیر المؤمنین(ع)
زمان پدیدآورنده: معاصر
محل نشر : تهران
ناشر : دارالکتب الاسلامیه
نوبت چاپ : دوم
تاریخ انتشار : 1379ش
تعداد جلد : 5
تعداد صفحه : 663 + 679 + 656 + 640 + 740
قطع : وزیری
زبان : فارسی
جستجو در Lib.ir

پیام امام امیر المؤمنین(ع)

شرحی تازه و جامع بر نهج البلاغه است که ناظر به مباحث روز و نیازهای عصر می باشد.

شرحی تازه و جامع بر نهج البلاغه است که ناظر به مباحث روز و نیازهای عصر می باشد. نویسندگان این شرح، با اندکی تغییر در اعضای پیشین که تفسیر نمونه را بر قرآن نوشته اند، اینک با همان نگاه و روش به شرح نهج البلاغه اقدام کرده اند. آنان قبل از پرداختن به شرح، گزارشی از مطالب خطبه ها و سخنان منعکس شده در نهج البلاغه را ارائه داده اند و آن گاه به ترجمه متن آنها پرداخته اند و با «عنوان» کردن مهم ترین موضوع مطرح در آنها، به شرح مبادرت ورزیده اند.

شارحان، در این شرح، به معنای واژه ها، تفصیل موضوع ها و شکافتن ابعاد مطالب و مفاهیم مطرح شده، پرداخته اند، و برای شرح خود، از آیه های قرآن، روایت های نقل شده از معصومان، نظریات دانشمندان علوم اسلامی اعم از مفسران، متکلمان، شارحان حدیث، فیلسوفان، لغت شناسان و مورخان و طبیعی دانان بهره گرفته اند. روایی، و پرهیز از دراز نویسی و پیچیدگی و قابل فهم عموم بودن، از ویژگی های این اثر است.

نویسندگان در این کتاب، در باره اسناد و وضعیت خطبه ها و منابع آنها هم مباحثی را ذکر کرده اند. توجیه پاره ای از گفته ها، تحلیل و تبیین مطالب، بیان شأن صدور گفته ها، دسته بندی مطالب و تعیین زاویه نگاه سخنان امام، از روش های این شرح است. نویسندگان برای تبیین و تشریح معنای برخی از واژه ها، آنها را در پاورقی شرح کرده و توضیح داده اند.

آنان نکاتی را که نیاز به توضیح بیشتری داشته، و در عین حال موضوعی مستقل و خارج از شرح است، در بخش شرح و تفسبیر نیاورده اند و زیر عنوان «نکته ها» در پایان شرح هر خطبه و یا نامه، به توضیح و تبیین آنها پرداخته اند که گاهی به چندین نکته می رسد. این نکته ها در معمول شرح و تفسیر سخنان امام وجود دارد.

نیز در پاورقی، نکته هایی تکمیلی برای برخی از توضیح های خود افزوده اند، نویسندگان، مصادر نوشته های خود را نیز، از شرح های دیگر ذکر کرده و مآخذ نکات تاریخی و حدیثی را مشخص نموده اند.