مطالعه کتاب خرید کتاب دانلود کتاب
عنوان کتاب : تحلیلی بر مواضع سیاسی علی بن ابی طالب(ع)، پس از رحلت پیامبر(ص) تا قتل عثمان بن عفان
پديدآورنده : علی اصغر قائدان
زمان پدیدآورنده: معاصر
محل نشر : تهران
ناشر : امیرکبیر
نوبت چاپ : چهارم
تاریخ انتشار : 1380ش
تعداد جلد : 1
تعداد صفحه : 192
قطع : وزیری
زبان : فارسی
جستجو در Lib.ir

تحلیلی بر مواضع سیاسی علی بن ابی طالب(ع)، پس از رحلت پیامبر(ص) تا قتل عثمان بن عفان

انگیزه ی نویسنده از این نوشته اتحاد شیعه و سنی با عنایت به بررسی و تحلیل دوران بیست و پنج ساله زندگی امیر مؤمنان(ع) است که از رحلت پیامبر(ص) تا قتل عثمان را در بر می گیرد.

کتاب حاضر، پایان نامه تحصیلی مؤلف در مقطع کارشناسی ارشد تاریخ، از دانشگاه تهران است که با تقریظی از صادق آیینه وند و سید جعفر شهیدی همراه است. مؤلف، انگیزه خود را از این نوشته اتحاد شیعه و سنی با عنایت به بررسی و تحلیل دوران بیست و پنج ساله زندگی امیر مؤمنان(ع) که از رحلت پیامبر(ص) تا قتل عثمان را در بر می گیرد، و کمتر در باره آن تحقیق صورت گرفته، دانسته است.

شیوه تألیف کتاب، توصیفی ـ تحلیلی است و نویسنده آن را در پنج فصل تنظیم کرده است. کتاب از ابتدای رحلت پیامبر(ص) آغاز و با قتل عثمان بن عفان، خلیفه سوم، پایان می یابد.

فصل نخست، به نقش علی(ع) در واپسین لحظات حیات پیامبر(ص) و رحلت آن حضرت و جریان سقیفه اختصاص دارد و در طی آن، بحث مبسوطی پیرامون ساختار سیاسی جناح های سقیفه و ریشه یابی علل به خلافت نرسیدن علی(ع) بررسی شده است. فصل دوم، به انعکاس افکار عمومی در حمایت از جانشینی امام علی در قبال موضع سقیفه اختصاص دارد.

در فصل سوم، با نگاهی به مواضع علی(ع) و یارانش در دوره خلافت ابوبکر، مسائل مربوط به فتوحات اسلامی بررسی شده است.

در فصل چهارم، نقش حضرت امیر و پیروانش در دوران خلیفه دوم از جمله مسئله فتوحات اسلامی و امور مالی و قضایی شرح داده شده و در فصل پایانی، مواضع علی(ع) در دوران خلافت عثمان، میزان حضور او در صحنه و عکس العمل وی در برابر انحرافات و در نهایت تحولات داخلی و قتل عثمان بررسی شده است.

کتاب، مشتمل بر نمایه اشخاص، اماکن و فهرستی از منابع و مآخذ است.