خانواده، کودکان

احادیث گلچین شده برای اعضای خانواده، گروه سنی کودکان ۸ تا ۱۱ ساله

مجموعه حدیثی خانواده
مجموعه ای که با نام حدیث خانواده پیش روی شماست، توسط معاونت تبلیغات و ارتباطات اسلامی آستان قدس رضوی با هدف پیوند زدن دو شاخه «حديث» و «تربیت دینی»، با محوریت نیازهای تربیتی مخاطب فراهم آمده است و ثمره حدود سه سال مطالعه و مشاوره برای گزینش، تنظیم و تبیین احادیث است.
حدیث خانواده ده دفتر چهل حدیثی است که شامل احادیث گلچین شده برای گروه های سنی گوناگون تشکیل دهنده خانواده است. این گروه های سنی را این گونه تقسیم کرده ایم:
دفتر اول: کودکان (۸ تا ۱۱ ساله) دفتر دوم: نوجوانان (۱۲تا۱۵ ساله) دفتر سوم: جوانان: دختران (۱۶ ساله به بالا) دفتر چهارم: جوانان: پسران ۱ (۱۶ تا ۱۹ ساله) دفتر پنجم: جوانان: پسران ۲ (۲۰ ساله به بالا) دفتر ششم: همسران: مردان |

فهرست احادیث دفتر اول :

 1. اول، سلام
 2. آخر بی وفایی
 3. چقدر می ارزی؟
 4. معلوم است ایمان ندارد
 5. کم رویی و نادانی
 6. طفلک خودش نمیداند
 7. ارزش پرسش خوب
 8. مدال ادب
 9. پاسخ عجولانه
 10. از همه خوارتر
 11. تور دانش
 12. خداوند هم از او بیزار است
 13. هرقدر خرج کنی، کم نمی شود
 14. این کلید را بشکن
 15. هم یاد بگیر، هم یاد بده
 16. قهر نداریم
 17. دژ دشمن شکن
 18. آفرین قهرمان
 19. اخلاق پیامبران
 20. قبل از اینکه مشغول شوی...
 21. شبيه رسول خدا
 22. بپا نلغزی
 23. دوست بچه های مهربان
 24. حرف زیاد، اشتباه زیاد
 25. برترین صدقه
 26. خودبزرگ بینی و رفاقت
 27. بزرگترین واجب
 28. بیماری همیشگی
 29. همه از دستش خسته می شوند
 30. سخن چینی ممنوع
 31. امان از رفیق بد
 32. اگر عذرخواهی کرد
 33. اول رفيقت را بشناس
 34. وقتی برای هم هدیه می برید
 35. چه نعمتی است دوست راست گو
 36. کدام را انتخاب میکنی؟
 37. از آن بدتر نیست
 38. نکند تنبل باشی
 39. سر قولت هستی؟
 40. پس همین حالا

پديدآورنده : محمد الهی خراسانی