خانواده، نوجوانان

احادیث گلچین شده برای اعضای خانواده، گروه سنی نوجوانان ۱۲ تا ۱۵ ساله

مجموعه حدیثی خانواده
مجموعه ای که با نام حدیث خانواده پیش روی شماست، توسط معاونت تبلیغات و ارتباطات اسلامی آستان قدس رضوی با هدف پیوند زدن دو شاخه «حديث» و «تربیت دینی»، با محوریت نیازهای تربیتی مخاطب فراهم آمده است و ثمره حدود سه سال مطالعه و مشاوره برای گزینش، تنظیم و تبیین احادیث است.
حدیث خانواده ده دفتر چهل حدیثی است که شامل احادیث گلچین شده برای گروه های سنی گوناگون تشکیل دهنده خانواده است. این گروه های سنی را این گونه تقسیم کرده ایم:
دفتر اول: کودکان (۸ تا ۱۱ ساله) دفتر دوم: نوجوانان (۱۲تا۱۵ ساله) دفتر سوم: جوانان: دختران (۱۶ ساله به بالا) دفتر چهارم: جوانان: پسران ۱ (۱۶ تا ۱۹ ساله) دفتر پنجم: جوانان: پسران ۲ (۲۰ ساله به بالا) دفتر ششم: همسران: مردان |

فهرست احادیث دفتر دوم :

 1. ارزش انسان
 2. کلیدهای نفرت
 3. ریشه خوبی ها
 4. بذر کینه
 5. بدبخت واقعی
 6. مگر همه چیز را باید گفت؟
 7. علم یا تن پروری؟
 8. توقع صمیمیت
 9. جایگاه آموزگار
 10. توقع وفاداری
 11. احسان بدون خرج
 12. آغاز و پایان لجاجت
 13. بخل در سلام
 14. مراقب دوستی های قدیمی باش
 15. بگذار بداند
 16. وقتی کم می آورند
 17. پیش او بد است
 18. آنجا که سکوت، بهترین جواب است
 19. بهترین سخن
 20. بهترین نسخه
 21. هدیه ها و کینه ها
 22. اگر بودی چه می کردی؟
 23. کلیدهای محبت
 24. آیینه خشنودی خدا
 25. وصله ناجور
 26. عبادتی با نگاه
 27. دنبال بی عیب نگرد
 28. سد راه پشیمانی
 29. رفیق واقعی
 30. اگر خود را مشغول کردی
 31. به او اعتماد نکن
 32. بهترین ها برای مشورت
 33. اگر تو هم خیانت کنی
 34. اگر به تو خوش گمان اند
 35. از همه منفورتر
 36. شتاب کن
 37. خوش به حال او
 38. هر دو غلط است
 39. خودپسندی یا حماقت
 40. رهرو آن است

پديدآورنده : محمد الهی خراسانی