مطالعه کتاب خرید کتاب دانلود کتاب
عنوان کتاب : اثبات الوصیة فی صحیح السنة النبویة
پديدآورنده : محمد جعفر طبسی
زمان پدیدآورنده: معاصر
محل نشر : دمشق
ناشر : مرکز فقهی ائمه اطهار(ع)
نوبت چاپ : سوم
تاریخ انتشار : 1429ق
تعداد جلد : 1
تعداد صفحه : 127
قطع : رقعی
زبان : عربی
جستجو در Lib.ir

اثبات الوصیة فی صحیح السنة النبویة

کتاب با بررسی دو حدیث منزلت و طیر، وصایت و خلافت امام علی(ع) را نشان داده است.

کتاب با بررسی دو حدیث منزلت و طیر، وصایت و خلافت امام علی(ع) را نشان داده است. نویسنده به دور از قلم فرسایی و خلاصه وار، با بررسی همه جانبه ی حدیث های منزلت و طیر، تواتر آنها میان اهل سنت را نشان داده است. بنابراین کتاب در دو بخش تنظیم شده است و در هر بخش، به بررسی یکی از این دو حدیث اختصاص دارند.

بخش اول: حدیث منزلت

پس از نقل متن حدیث، تعداد شصت منبع حدیثی مهم اهل سنت که در دست ما است، معرفی شده که این حدیث را نقل کرده اند. سپس اقوال چند تن از بزرگان اهل سنت نقل شده که در مورد تواتر و صحت این حدیث سخن گفته اند.

الفاظ حدیث، با اندک تفاوت، در منابع حدیثی آمده است. نویسنده ۳۵ نقل را ذکر کرده است. عبارت حریز ناصبی اینگونه است: «انت منی مکان قارون من موسی» نویسنده، با بیان قرائن و شواهد متعدد، مغرضانه بودن آن را نشان داده است.

در ادامه، پس از ذکر نام ۳۲ راوی این حدیث، وثاقت ۲۳ تن از آنها نشان داده شده است.

بخش دوم: حدیث طیر

خلاصه ی حدیث طیر اینگونه است که برای پیامبر(ص) مرغی بریان آوردند. در آن موقع رسول خدا(ص) از خداوند خواست تا محبوب ترین شخص نزد خود و خدا بیاید و حضرت را در خوردن مرغ، همراهی کند. در این هنگام امام علی(ع) وارد شد.

در ابتدا دیدگاه چند تن از بزرگان اهل سنت در باره ی اعتبار حدیث طیر نقل شده و سپس عبارت های گوناگون متونی که حدیث را نقل کرده اند ذکر شده است که تعدادشان به ۲۵ مورد می رسد. در ادامه، ۲۷ راوی را نام برده که حدیث طیر را نقل کرده اند و وثاقت چهل تن از آنها نشان داده شده است.

معرفی کتاب های مستقل اهل سنت در مورد این حدیث و نیز معرفی ۳۸ کتاب مهم اهل سنت که ناقل این حدیثند، پایان بخش کتاب است.