مطالعه کتاب خرید کتاب دانلود کتاب
عنوان کتاب : بررسی و تحلیل روایات مکارم الاخلاق
پديدآورنده : حمزه عبدی
پديدآورنده : عباس پسندیده
زمان پدیدآورنده: معاصر
محل نشر : قم
ناشر : دارالحدیث
نوبت چاپ : دوم
تاریخ انتشار : 1395ش
تعداد جلد : 1
تعداد صفحه : 223
قطع : رقعی
زبان : فارسی
جستجو در Lib.ir

بررسی و تحلیل روایات مکارم الاخلاق

نقل، ترجمه و شرح روایات مکارم الاخلاق

اخلاق، از ارکان مهم و اساسی معارف اسلامی است که بخش مهمی از آموزه های دینی را به خود اختصاص داده است. از منظر رتبه بندی، همه آنچه در معارف اخلاقی آمده یکسان نیست. بخشی از آموزه های اخلاقی از اهمیت بیشتری برخوردار است که با تعبیر «مکارم اخلاق» شناخته می شوند. در معارف اسلامی، مکارم اخلاق یک اصطلاح است که مجموعه ای از مفاهیم اخلاقی را در برمی گیرد.

مطالب کتاب در سه بخش سامان یافته است:

در بخش نخست، مهم ترین کتاب های مکارم الاخلاق در قرن های نخست هجری شناسانده شده اند: مکارم الاخلاق، ابن ابی الدنیا (م ۲۸۱ق)؛ مکارم الاخلاق و معالیها و محمود طرائقها، ابن سهل سامری خرانطی؛ مکارم الاخلاق، طبرانی (م ۳۶۰ق)؛ مکارم الاخلاق، طبرسی (م ۵۴۸ق).

بخش دوم با عنوان «بررسی و ارزش گذاری گونه های روایات مکارم الاخلاق»، به بررسی و ارزش گذاری روایات مختلف در این زمینه، اختصاص یافته است تا روشن شود که چند روایت در این باره به دست ما رسیده است؟ و از چه ارزش و اعتباری برخوردارند؟ و چه اموری را به عنوان مکارم اخلاق معرفی نموده اند؟

عنوان بخش سوم، «تحلیل صفات روایات مکارم الاخلاق» است که خواننده را با برخی از صفات در احادیث مکارم الأخلاق آشنا می سازد؛ صفاتی از قبیل قناعت، صبر، شکر، حلم، سخاوت، غیرت و... در واقع، متن روایاتی که در آنها مکارم اخلاقی ذکر شده است، ترجمه و شرح شده اند.