حوزه هاي معرفتي حضرت فاطمه زهرا سلام الله عليها نسبت به قرآن

نشریه : فصلنامه سفینه

نویسنده : پديدآورنده : زهره اخوان مقدم

سال 1397 / شماره پیاپی 60 / صفحه 58 - 71

چکیده :

نوشتار حاضر با روش تحليلي- توصيفي، قرآنشناسي حضرت فاطمه سلام الله عليها را در سه حوزه مطرح كرده كه عبارتند از: معرفي قرآن از حيث ماهيت و چيستي (شناخت برون متني) ؛ معرفي جايگاه قرآن از حيث مصدريت براي پالايش احاديث؛ و تلاشهاي ايشان در حوزه فهم آيات (شناخت درون متني) ، كه مورد اخير خود در سه بخش بيان مصداق، بيان معنا، و استناد به آيه به صورت تضمين و تلميح قابل بحث است.

کلیدواژه‌های مقاله :شناخت قرآن، آيه تطهير، حديث ثقلين، فاطمه زهرا سلام الله عليها، خطبه فدك، اهل بيت