مطالعه کتاب خرید کتاب دانلود کتاب
عنوان کتاب : دروس آموزشی نهج البلاغه
پديدآورنده : محمد دشتی
زمان پدیدآورنده: م 1380 ش
محل نشر : قم
ناشر : مؤسسه تحقیقاتی امیرالمؤمنین(ع)
نوبت چاپ : اول
تاریخ انتشار : 1379ش
تعداد جلد : 1
تعداد صفحه : 546
قطع : وزیری
زبان : فارسی
جستجو در Lib.ir

دروس آموزشی نهج البلاغه

پژوهشی است در چگونگی و روش معرفی نهج البلاغه و آموزش آن

پژوهشی است در چگونگی و روش معرفی نهج البلاغه و آموزش آن، که با توضیحاتی در باره ضرورت پردازش نوین به منابع روایی آغاز شده و آن گاه به شناخت ویژگی های نهج البلاغه به عنوان پیش درآمد جهت ارائه طرح آموزش این کتاب پرداخته است.

کتاب سه فصل دارد. فصل نخست در باره نهج البلاغه و ابعاد آن است. در این فصل ضرورت حدیث پژوهی و ویژگی های متون روایی شیعه و بازگشت به نهج البلاغه و آشنایی با امام علی سخنانی گفته شده و آن گاه وارد بخش دوم کتاب شده که در آن جامعیت نهج البلاغه و والایی مفاهیم آن، بررسی شده است.

در بحث از جامعیت نهج البلاغه، ارتباط آن با واقعیت ها، و جاودانگی در عین مظلومیت، و نقش آفرینی در قیام ها و فریادها ترسیم شده و نویسنده مباحث متعددی را در موضوع های مطرح شده یادآوری کرده و از ارزش اسناد و مدارک این کتاب و مصونیتش از تحریف و دلایل آن و والایی پیام ها و رسالتش سخن به میان آورده است.

بخش بعدی کتاب، در باره جاذبه نهج البلاغه و دلایل آن، در حدی که دانشمندان اسلامی و دوست و دشمن را شیفته خود کرده، می باشد.

فصل دوم، از اطلاعات مقدماتی و شناسایی و انتخاب موضوع ها و آشنایی با ابزار پژوهش در نهج البلاغه و نقش دانش های مقدماتی برای استفاده از نهج البلاغه بحث شده.

فصل پایانی این کتاب، مربوط به آشنایی با فنون پژوهش در نهج البلاغه است. در این فصل، فن سیاهه و خلاصه نویسی، مطلب یابی، طراحی، بایگانی، روش و مراحل پژوهش، ویژگی ها و موانع تحقیق در نهج البلاغه بررسی گردیده و نویسنده در زیر هر یک، به ترتیب مباحثی کوتاه و آموزشی را آورده است.