مطالعه کتاب خرید کتاب دانلود کتاب
عنوان کتاب : زمینه سازان انقلاب جهانی حضرت مهدی (عج) از دیدگاه روایات
زمان پدیدآورنده: معاصر
محل نشر : قم
ناشر : پرهیزکار
نوبت چاپ : دوم
تاریخ انتشار : 1380ش
تعداد جلد : 1
تعداد صفحه : 560
قطع : وزیری
زبان : عربی
جستجو در Lib.ir

زمینه سازان انقلاب جهانی حضرت مهدی (عج) از دیدگاه روایات

کتاب در شرح و تفسیر روایات مربوط به ظهور امام زمان و رخدادهای پیش از ظهور است.

کتاب در شرح و تفسیر روایات مربوط به ظهور امام زمان و رخدادهای پیش از ظهور است. در این کتاب، آن دسته از روایت هایی که در باره زمینه سازان امام زمان، به ویژه سیدی حسینی در سرزمین ایران وجود دارد، جمع آوری و تجزیه و تحلیل شده است. نویسنده که برای نگارش این اثر از کتاب های روایی، تفسیری و تاریخی شیعه و اهل سنت و از کتاب های گوناگون بهره گرفته، سعی کرده است تا روایات مربوط به خروج سید حسنی قبل از ظهور امام زمان را بر سید حسینی تفسیر کند و قیام ایرانیان را قبل از ظهور برجسته نماید.

وی، کتاب را در پنج بخش سامان داده است:

بخش نخست کتاب، در باره علائم ظهور امام زمان، از قبیل خروج سفیانی، قتل نفس زکیه، خروج دجال و خروج سید حسنی است.

بخش دوم که عنوان «چند نکته اساسی» به خود گرفته، از ایرانیان در حدیث و تاریخ، سرزمین خراسان و اینکه قیام سازان حضرت مهدی از شرق آغاز می کنند، سخن گفته شده و با ذکر احادیث مربوط، آنها تجزیه و تحلیل شده اند.

بخش سوم، در باره سید حسنی و سید خراسانی و سید حسینی است و اینکه این اسامی، یک و یا چند نفر هستند، بحث شده و در همین بخش از «طالقان» و «قم» نیز، سخن گفته شده است.

بخش چهارم، عنوان رهبری نهضت را دارد و در آن از رهبری نهضت قبل از ظهور امام زمان و مشخصات وی و دوران او و قم و موقعیت قم از جهت جغرافیایی و از دیدگاه روایات، بحث شده و رهبر این نهضت، سیدی حسینی معرفی شده است.

بخش پایانی کتاب را، عوامل پیروزی ایرانیان بر سپاه سفیانی، و رهبری و مردم ایران در دوران قیام قبل از قیام قائم، تشکیل می دهد.