احادیث داستانی فرق نگذاشتن بین فرزندان

مردی که خواست تنها به یکی از فرزندانش، مالی را ببخشد، پیامبر(ص) از او خواست تا میان فرزندانش فرق نگذارد.

صحیح البخاری عن النعمان بن بشیر:

أعطانی أبی عَطِیةً، فَقالَت عَمرَةُ بِنتُ رَواحَةَ: لا أرضی حَتّی تُشهِدَ رَسولَ اللّهِ(ص).

فَأَتی رَسولَ اللّهِ(ص) فَقالَ: إنّی أعطَیتُ ابنی مِن عَمرَةَ بِنتِ رَواحَةَ عَطِیةً، فَأَمَرَتنی أن اُشهِدَک یا رَسولَ اللّهِ. قالَ: أعطَیتَ سائِرَ وُلدِک مِثلَ هذا؟ قالَ: لا. قالَ: فَاتَّقُوا اللّهَ وَاعدِلوا بَینَ أولادِکم. قالَ: فَرَجَعَ فَرَدَّ عَطِیتَهُ.[۱]

صحیح البخاری ـ به نقل از نعمان بن بشیر ـ:

پدرم چیزی به من بخشید؛ ولی [مادرم] عَمره دختر رواحه گفت: من، راضی نمی شوم تا این که پیامبر خدا، شاهد [این بخشش] باشد. از این رو، [پدرم] نزد پیامبر خدا(ص) آمد و گفت: ای پیامبر خدا! من به پسری که از عمره دختر رواحه دارم، چیزی بخشیده ام و او از من خواسته است که تو را شاهد بگیرم. ایشان فرمود: «به دیگر فرزندانت نیز مثل این را بخشیده ای؟». گفت: نه. فرمود: «از خدا پروا داشته باشید و میان فرزندانتان، عدالت بورزید».

آن گاه باز گشت و هدیه اش را پس گرفت.


[۱]. صحیح البخاری ج ۲ ص ۹۱۴ ح ۲۴۴۷، سیره پیامبر خاتم(ص) ج ۴ ص ۲۷۲.