مطالعه کتاب خرید کتاب دانلود کتاب
عنوان کتاب : سیما و سیره ریحانه پیامبر(ص)
پديدآورنده : علی کرمی
زمان پدیدآورنده: معاصر
محل نشر : قم
ناشر : دلیل ما
نوبت چاپ : اول
تاریخ انتشار : 1380ش
تعداد جلد : 1
تعداد صفحه : 832
قطع : وزیری
زبان : فارسی
جستجو در Lib.ir

سیما و سیره ریحانه پیامبر(ص)

کتاب، در شرح زندگانی و شخصیت حضرت فاطمه است.

کتاب، در شرح زندگانی و شخصیت حضرت فاطمه است. نویسنده، با بهره گیری از آیات قرآن و منابع معتبر حدیثی، تاریخی و روایی اهل سنت و شیعه، ویژگی ها و ارزش های والای اخلاقی و صفات حضرت زهرا را به بحث گذاشته و آنها را تبیین کرده است.

در این کتاب، موضوعات و نکات تازه ای از ابعاد گوناگون و زوایای ناشناخته شخصیت حضرت فاطمه(س) به سبک نو ترسیم شده است. کتاب، به سبک ادبی و سخن پردازانه نوشته شده و عمدتا تحلیلی و عاطفی است تا گزارشی.

نویسنده، مطالب کتاب را در بیست و دو بخش سامان داده است که عبارت اند از: روح حیات در کالبد زمان، ریشه و تبار، نام ها و لقب ها، رشد و شکوفایی، سرآغاز زندگی مشترک با حضرت امیر(ع)، سیمای پر شکوه ریحانه پیامبر(ص) در قرآن، در آینه شفاف پیامبر و امام، نور، راز جاودانگی، سیره سیاسی و اجتماعی، در جامعه کوچک خانه و خانواده، روشنگری ها و مبارزات، سخنان اندیشاننده، قهر بزرگوارانه و درس آموز، علل پانزده گانه گریه های تفکرانگیز ریحانه پیامبر، آخرین وضو و لحظه فراق فاطمه(س).