مصاحبه با حجت الاسلام سید محمدکاظم طباطبایی، مؤلف کتاب «موسوعة الأحادیث الفقهیة عند المذاهب الإسلامیة»

نشریه : حبل المتین

نویسنده : مصاحبه شونده : سید محمدکاظم طباطبایی

سال 1396 / شماره پیاپی 22 / صفحه

چکیده :

«موسوعه الأحاديث الفقهية عند المذاهب الإسلامية» پژوهشی جامع در حديث فقهی است که حجت الاسلام والمسلمين طباطبايی آن را به همکاری سيد محمد حسن حکيم و گروه فقه و حقوق پژوهشکده علوم ومعارف حديث برای شورای برنامه ريزی مدارس اهل سنت در دست انجام دارد. از اين موسوعه تا کنون 2 مجلد از «کتاب الطهارة» با عنوان «الطهارة الشرعية» در شورای برنامه ريزی مدارس اهل سنت به چاپ رسيده است.

کلیدواژه‌های مقاله :فقه، فقه شیعه، فقه اهل سنت، وسائل الشیعه