مطالعه کتاب خرید کتاب دانلود کتاب
عنوان کتاب : سیرت رسول الله(ص)
زمان پدیدآورنده: 582 ـ 623 ق
محل نشر : تهران
ناشر : مرکز
نوبت چاپ : دوم
تاریخ انتشار : 1375ش
تعداد جلد : 1
تعداد صفحه : 600
قطع : وزیری
زبان : عربی
جستجو در Lib.ir

سیرت رسول الله(ص)

نخستین روایت جامع و از معتبرترین منابع تاریخی در باره زندگانی پیامبر اسلام(ص)

کتاب، نخستین روایت جامع و از معتبرترین منابع تاریخی در باره زندگانی پیامبر اسلام(ص) است. کتاب ابن اسحاق را ابن هشام روایت کرده و رفیع الدین اسحاق بن محمد همدانی که خود مردی پر مایه و فاضل بوده، در قرن ششم آن را به فارسی ترجمه کرده است. البته، او در عین رعایت امانت، اضافات و تکرارها و قصاید طولانی و حواشی را حذف کرده و نیازی به ترجمه آن قسمت ها ندیده است.

این اثر به منظور احیای متون کهن فارسی و میراث ادبی ایران زمین، تهیه شده و هدف آن، خارج کردن این نوع متون از چارچوب تنگ اکادمی و قابل استفاده کردن آنها برای خوانندگان غیر حرفه ای است. بنابراین، مجموعه «بازخوانی متون» اقدام به تکمیل فصل بندی، پارگراف، یکدست کردن رسم الخط، نقطه گذاری، حذف مکررات و عبارات عربی و پیراستن شاخ و برگ های اضافی کرده است. در عین حال تمامیت اثر و سبک متن به جای خود باقی است.

نویسنده، با معرفی نسب پیامبر و حوادث سرزمین حجاز از قبیل حکایت اصحاب فیل، کتاب را شروع و با این سرفصل ها آن را به پایان برده است: در اولاد اسماعیل، در حکایت اسلام باذان، در عمارت خانه کعبه، حکایت سلمان فارسی، اسلام علی، سفاهت قوم قریش، در اسلام عمر، حکایت نصارای حبش، در معراج، بیعت انصار، هجرت اصحاب به مدینه، حکایت منافقان، در غزوات پیامبر، در فرود آمدن سوره برائت، حکایت فدک، در تقسیم غنایم، در اسلام قبایل مختلف، در حج وداع، حکایت زنان پیامبر، و در دفن پیغامبر.

در پایان، سیاهه فنی واژه نامه و نامنامه آمده است.