تاريخ : دوشنبه 1391/1/14 تاریخ ایجاد:
کد خبر: 6841
نگاهی به كتاب 15 جلدی «الكافی»

نگاهی به كتاب 15 جلدی «الكافی»

هدف‌هايی كه در اين تصحيح دنبال شده است، عبارت‌اند از: عرضه صحيح‌‏ترين و مستندترين متن الكافی و نزديك‌‌ترين آن به «ما صدر عن قلم الكلينی»؛ تحقيق همه جانبه در اسناد الكافی و رفع اشكالات مربوط به تصحيف و تحريف در اسناد، و حلّ مشكلات ساختارى اسناد الكافی؛ مشابه‏‌يابى و جست و جوى احاديث الكافی در ساير مصادر مهم روایى و اشاره به چگونگى متن و سند آنها؛ رفع اجمال و ابهام از برخى از كلمات، جملات و احاديث الكافی.

پایگاه حدیث نت: چاپ دوم كتاب «الكافی»، در ۱۵ جلد، برگزيده يازدهمين همايش كتاب سال حوزه، حاصل تلاش جمعی از محققان گروه احيا و تصحيح پژوهشكده علوم و معارف حديث، از سوی سازمان چاپ و نشر دارالحديث تجديد چاپ شد.

به گزارش پایگاه حدیث نت، جايگاه رفيع الكافی و محورى بودن احاديث اين كتاب در استنباط احكام، و فقدان متنى صحيح و استوار و فنى با رعايت جديدترين شيوه‏‌هاى تحقيق از يك سو، و وجود زمينه‏‌هاى فراوان براى تحقيق همه جانبه الكافی و رفع مشكلات سندى و متنى آن، و نياز مبرم حديث ‏پژوهان به نتيجه اين‏ گونه تحقيقات از سویى ديگر، پژوهشكده علوم و معارف حديث را بر آن داشت تا به بازنگرى، تصحيح و تحقيق ديگربارۀ اين اثر گران‌سنگ، اقدام كند.
تصحيح جديد كتاب «الكافی» در يازدهمين همايش كتاب سال حوزه كه ۸ بهمن‌ماه سال گذشته در مدرسه عالی دارالشفاء قم برگزار شد توانست در بخش علوم حديث به عنوان آثار برگزيده معرفی شود.
هدف‌هايی كه در اين تصحيح دنبال شده است، عبارت‌اند از: عرضه صحيح‌‏ترين و مستندترين متن الكافی و نزديك‌‌ترين آن به «ما صدر عن قلم الكلينی»؛ تحقيق همه جانبه در اسناد الكافی و رفع اشكالات مربوط به تصحيف و تحريف در اسناد، و حلّ مشكلات ساختارى اسناد الكافی؛ مشابه‏‌يابى و جست و جوى احاديث الكافی در ساير مصادر مهم روایى و اشاره به چگونگى متن و سند آنها؛ رفع اجمال و ابهام از برخى از كلمات، جملات و احاديث الكافی. اين پژوهش مجموعاً در ده مرحله شكل گرفته است: شناسايی نسخه‌های خطّی و اولويت‌‌بندی آنها؛ مقابله با هشت تا دوازده نسخه خطّی؛ تخريجات (مشابه‌‌يابی و جستجوی احاديث الكافی در ساير مصادر روايی مهم شيعه و مقابله با آنها، تصحيح و تحقيق اَسناد الكافی؛تصحيح و استوارسازی متن روايات الكافی؛ ترجمه لغات، شرح‌های توضيحی و رفع اجمال از متن؛تنزيل هامش (يكسان‌سازی پانوشت‌ ها)؛ اعراب‌گذاری كامل روايات الكافی؛ ويرايش و نشانه‌گذاری روايات الكافی؛كنترل نهايی.
كتاب شريف «الكافی»، تأليف ثقة‌الاسلام محمد بن يعقوب كلينی، مهم‌ترين و برترين اثر مكتوب شيعه به شمار می‌رود. اين كتاب كه حاوی احاديث پيامبر (ص) و اهل بيت در عرصه‌های مختلف دينی است به جهت ويژگی‌های منحصر به فرد، محور شكل‌گيری و توليد بخش وسيعی از ادبيات مكتوب شيعه بوده و در طول تاريخ مورد اهتمام عالمان شيعه قرار گرفته و شرح‌ها و تعليقه‌ها و ترجمه‌های فراوان برای آن و درباره آن، عرضه شده است.
ثقة‌الاسلام كلينی مؤلف اين كتاب ارزشمند، در عصر امام حسن عسكری عليه‌السلام متولد شد، و با چهار سفير و نماينده خاص امام زمان عليه‌السلام كه در طول غيبت كوتاه آن حضرت، رابط بين شيعيان و امام زمان عليه السلام بودند هم عصر بود. با اين كه آن چهار تن، از فقها و محدثان بزرگ شيعه بودند و شيعيان آنها را به جلالت قدر می‌شناختند، ولی كلينی مشهورترين شخصيت عالی مقامی بود كه در آن زمان، ميان شيعه و سنی با احترام می‌زيست و به صورت آشكار به ترويج مذهب حق و نشر معارف و فضايل اهل بيت عليهم‌السلام همت می‌گماشت.
ثقة‌الاسلام كلينی اين محدث عظيم‌الشأن پيشين كه در دنيای آن روز چشم و چراغ شيعه و سند افتخار دانشمندان بغداد، اعم از خاصه و عامه بود پس از آن همه رنج و كوشش و تأليف و تصنيف و رواج و رونق مكتب خردپسند اهل بيت عصمت و طهارت عليهم السلام ، سرانجام در سال ۳۲۸ يا ۳۲۹ كه مصادف با مبدأ غيبت كبرای امام زمان عليه‌السلام بود در همان شهر بغداد چشم از جهان فروبست و مرغ روح بلندپروازش به آشيان جنان پرواز كرد. آرامگاهش امروز در ناحيه شرقی نهر دجله، كنار جسر (پل) قديم بغداد، معروف و زيارتگاه مسلمانان است. (تولد كلينی شناخته نشده است.)

چاپ دوم كتاب شريف «الكافی»،در ۱۵ جلد با تيراژ ۱۰۰۰ دوره، با تلاش جمعی از محقّقان گروه احيا و تصحيح پژوهشكده علوم و معارف حديث و با مديريت حجة الاسلام محمدحسين درايتی به چاپ دوم رسيد.
::.مطالعه کتاب.::

پایگاه حدیث نت: چاپ دوم كتاب «الكافی»، در ۱۵ جلد، برگزيده يازدهمين همايش كتاب سال حوزه، حاصل تلاش جمعی از محققان گروه احيا و تصحيح پژوهشكده علوم و معارف حديث، از سوی سازمان چاپ و نشر دارالحديث تجديد چاپ شد.

به گزارش پایگاه حدیث نت، جايگاه رفيع الكافی و محورى بودن احاديث اين كتاب در استنباط احكام، و فقدان متنى صحيح و استوار و فنى با رعايت جديدترين شيوه‏‌هاى تحقيق از يك سو، و وجود زمينه‏‌هاى فراوان براى تحقيق همه جانبه الكافی و رفع مشكلات سندى و متنى آن، و نياز مبرم حديث ‏پژوهان به نتيجه اين‏ گونه تحقيقات از سویى ديگر، پژوهشكده علوم و معارف حديث را بر آن داشت تا به بازنگرى، تصحيح و تحقيق ديگربارۀ اين اثر گران‌سنگ، اقدام كند.
تصحيح جديد كتاب «الكافی» در يازدهمين همايش كتاب سال حوزه كه ۸ بهمن‌ماه سال گذشته در مدرسه عالی دارالشفاء قم برگزار شد توانست در بخش علوم حديث به عنوان آثار برگزيده معرفی شود.
هدف‌هايی كه در اين تصحيح دنبال شده است، عبارت‌اند از: عرضه صحيح‌‏ترين و مستندترين متن الكافی و نزديك‌‌ترين آن به «ما صدر عن قلم الكلينی»؛ تحقيق همه جانبه در اسناد الكافی و رفع اشكالات مربوط به تصحيف و تحريف در اسناد، و حلّ مشكلات ساختارى اسناد الكافی؛ مشابه‏‌يابى و جست و جوى احاديث الكافی در ساير مصادر مهم روایى و اشاره به چگونگى متن و سند آنها؛ رفع اجمال و ابهام از برخى از كلمات، جملات و احاديث الكافی. اين پژوهش مجموعاً در ده مرحله شكل گرفته است: شناسايی نسخه‌های خطّی و اولويت‌‌بندی آنها؛ مقابله با هشت تا دوازده نسخه خطّی؛ تخريجات (مشابه‌‌يابی و جستجوی احاديث الكافی در ساير مصادر روايی مهم شيعه و مقابله با آنها، تصحيح و تحقيق اَسناد الكافی؛تصحيح و استوارسازی متن روايات الكافی؛ ترجمه لغات، شرح‌های توضيحی و رفع اجمال از متن؛تنزيل هامش (يكسان‌سازی پانوشت‌ ها)؛ اعراب‌گذاری كامل روايات الكافی؛ ويرايش و نشانه‌گذاری روايات الكافی؛كنترل نهايی.
كتاب شريف «الكافی»، تأليف ثقة‌الاسلام محمد بن يعقوب كلينی، مهم‌ترين و برترين اثر مكتوب شيعه به شمار می‌رود. اين كتاب كه حاوی احاديث پيامبر (ص) و اهل بيت در عرصه‌های مختلف دينی است به جهت ويژگی‌های منحصر به فرد، محور شكل‌گيری و توليد بخش وسيعی از ادبيات مكتوب شيعه بوده و در طول تاريخ مورد اهتمام عالمان شيعه قرار گرفته و شرح‌ها و تعليقه‌ها و ترجمه‌های فراوان برای آن و درباره آن، عرضه شده است.
ثقة‌الاسلام كلينی مؤلف اين كتاب ارزشمند، در عصر امام حسن عسكری عليه‌السلام متولد شد، و با چهار سفير و نماينده خاص امام زمان عليه‌السلام كه در طول غيبت كوتاه آن حضرت، رابط بين شيعيان و امام زمان عليه السلام بودند هم عصر بود. با اين كه آن چهار تن، از فقها و محدثان بزرگ شيعه بودند و شيعيان آنها را به جلالت قدر می‌شناختند، ولی كلينی مشهورترين شخصيت عالی مقامی بود كه در آن زمان، ميان شيعه و سنی با احترام می‌زيست و به صورت آشكار به ترويج مذهب حق و نشر معارف و فضايل اهل بيت عليهم‌السلام همت می‌گماشت.
ثقة‌الاسلام كلينی اين محدث عظيم‌الشأن پيشين كه در دنيای آن روز چشم و چراغ شيعه و سند افتخار دانشمندان بغداد، اعم از خاصه و عامه بود پس از آن همه رنج و كوشش و تأليف و تصنيف و رواج و رونق مكتب خردپسند اهل بيت عصمت و طهارت عليهم السلام ، سرانجام در سال ۳۲۸ يا ۳۲۹ كه مصادف با مبدأ غيبت كبرای امام زمان عليه‌السلام بود در همان شهر بغداد چشم از جهان فروبست و مرغ روح بلندپروازش به آشيان جنان پرواز كرد. آرامگاهش امروز در ناحيه شرقی نهر دجله، كنار جسر (پل) قديم بغداد، معروف و زيارتگاه مسلمانان است. (تولد كلينی شناخته نشده است.)

چاپ دوم كتاب شريف «الكافی»،در ۱۵ جلد با تيراژ ۱۰۰۰ دوره، با تلاش جمعی از محقّقان گروه احيا و تصحيح پژوهشكده علوم و معارف حديث و با مديريت حجة الاسلام محمدحسين درايتی به چاپ دوم رسيد.
::.مطالعه کتاب.::

خبرگزاری فارس :
خبرگزاری ایکنا :
خبرگزاری ایرنا :