مطالعه کتاب خرید کتاب دانلود کتاب
عنوان کتاب : سیره نبوی
پديدآورنده : مصطفی دلشاد تهرانی
زمان پدیدآورنده: معاصر
محل نشر : تهران
ناشر : انشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
نوبت چاپ : اول
تاریخ انتشار : 1372ش
تعداد جلد : 3
تعداد صفحه : 505 + 576 + 656
قطع : وزیری
زبان : فارسی
جستجو در Lib.ir

سیره نبوی

پژوهشی است در سیره فردی، مدیریتی، خانوادگی، سیاسی، نظامی و اقتصادی پیامبر گرامی(ص).

پژوهشی است در سیره فردی، مدیریتی، خانوادگی، سیاسی، نظامی و اقتصادی پیامبر گرامی(ص). ضرورت پرداختن به سیره نبوی به عنوان الگوی انسان کامل و آشنا شدن هر مسلمانی به آن، وجود نمونه ای تمام عیار برای همه زمان ها و معرفی آن برای مردم، پاسخ گویی به جبلت اسوه طلبی انسان ها، نویسنده را که در مباحث اجتماعی دینی قلم می زند، واداشته تا کتابی جامع در منش و رفتار پیامبر فراهم آورد و ابعاد سیره رسول خدا را معرفی کند.

وی، کتاب خود را با بهره گرفتن از منابع حدیثی، تفسیری، تاریخی، رجالی، فقهی، عرفانی، دواوین شعری، اصولی، کلامی، شرح های نهج البلاغه، و نیز نوشته های دیگر نویسندگان فراهم آورده و آن را در چهار بخش کلی سیرہ شناسی، سیره فردی، سیره اجتماعی و سیره مدیریتی پیامبر و در سه دفتر پی ریخته است.

او در هر یک از بخش های کتابش، مطالب را در طی اصولی به بحث و بررسی گذاشته و در آغاز با طرح هر موضوعی آن را کاویده و ابعادش را تبیین کرده و مآخذ نوشته ها و نقل هایش را در پی نوشت، آورده است. مؤلف در آغاز، از ضرورت پرداختن به سیره و واژه سیره و سیره شناسی و سیره ثابت و متغیر بحث کرده و سیره را منطق عملی اسلام معرفی می نماید و آن گاه اصول سیره فردی پیامبر را به میان می کشد.

حفظ حدود الاهی، به کارگیری وسیله، تعادل، زهد، ساده زیستی، تفکر، حریت، استقلال، عزت، عدم تکلف و نظم و صبر، که اصولا سیره فردی پیامبرند در این کتاب به بحث گذاشته شده اند.

در سیره اجتماعی، از مدارای پیامبر(ص)، تکریم مردم از سوی آن حضرت، سازش ناپذیری، عدم استرحام، ظلم ناپذیری، عدالت اجتماعی، مشورت، اهتمام به امر بینوایان، رویارویی با مستکبران، مساوات، برادری، وظایف مؤمنان نسبت به یکدیگر و تعاون و تکامل سخن گفته و این اصول را از رفتار پیامبر(ص) شناسایی کرده و پیرامون آنها مطالب زیادی را گزارش و تحلیل کرده است.

اصول مدیریت پیامبر در این پژوهش، چنین شماره شده اند: رابطه با خدا، رحمت و محبت، شرح صدر، رعایت اهلیت در مدیران و کارگزاران، تبعیت و اطاعت، تفویض اختیار به کارگزاران و مسئولیت خواهی از آنان، انضباط و جدیت، تصمیم گیری، پایبندی به عهد و پیمان، عدم احتجاب، توجیه امور برای مسئولان جهت انجام درست امور، نصیحت و انتقاد و بر پایی حق و عدل. نویسنده آفات مدیریت بر قلب ها را نیز در پایان یادآوری کرده است.