مطالعه کتاب خرید کتاب دانلود کتاب
عنوان کتاب : سیری در سیره نبوی
پديدآورنده : مرتضی مطهری
زمان پدیدآورنده: 1297 ـ 1358ش
محل نشر : تهران
ناشر : صدرا
نوبت چاپ : بیست و چهارم
تاریخ انتشار : 1381ش
تعداد جلد : 1
تعداد صفحه : 305
قطع : رقعی
زبان : فارسی
جستجو در Lib.ir

سیری در سیره نبوی

اثر حاضر، حاوی مقاله ها و سخنرانی های اندیشمند معاصر شیعی، آیت الله مطهری، درباره زندگی و سیره پیامبر اسلام است.

اثر حاضر، حاوی مقاله ها و سخنرانی های اندیشمند معاصر شیعی، آیت الله مطهری، درباره زندگی و سیره پیامبر اسلام است. در بخش آغازین کتاب، نویسنده، در دو مقاله کوتاه، جامعیت اسلام در میان شرایع دیگر و امواج زنده و رو به گسترش آن را ارائه کرده است. سپس هشت سخنرانی مؤلف، که مضمون آنها، بیشتر گزارش سیره نبوی است، عرضه شده است. در پایان هر سخنرانی، ذکر مصیبتی از اهل بیت نیز آمده است.

بررسی تاریخ زندگانی پیامبر اسلام و ترجمه صد سخن از آن حضرت بخشی از کتاب را تشکیل می دهد.

مهم ترین موضوعات کتاب عبارت اند از: سیره و انواع آن، شرح اصطلاح منطق علمی ثابت، بررسی مسئله نسبیت اخلاق از نظر اسلام و تشیع، نقد مکاتب مادی، پژوهش در چگونگی استخدام وسیله برای اهداف مشروع و نظر اسلام در باره آن، پاسخ به اشکالات و برخی داستان های تحریف شده در باره پیامبران الاهی، ارزش و روش تبلیغ دین، شرایط مبلغ دینی و نقش سیره نبوی در گسترش اسلام.