مطالعه کتاب خرید کتاب دانلود کتاب
عنوان کتاب : أضبط المقال فی ضبط أسماء الرجال
زمان پدیدآورنده: معاصر
محل نشر : قم
ناشر : مرکز الابحاث و الدراسات الاسلامیة
نوبت چاپ : اول
تاریخ انتشار : 1418ق
تعداد جلد : 1
تعداد صفحه : 200
زبان : عربی
جستجو در Lib.ir

أضبط المقال فی ضبط أسماء الرجال

این کتاب مشتمل بر ضبط اسامی، انساب، کنیه و القاب رجال حدیثی است که مورد اشتباه واقع شده اند.

این کتاب مشتمل بر ضبط اسامی، انساب، کنیه و القاب رجال حدیثی است که مورد اشتباه واقع شده اند.

اسامی در ۲۸ باب، بر اساس حروف الفبا تنظیم شده اند.