مطالعه کتاب خرید کتاب دانلود کتاب
عنوان کتاب : کتاب شناسی اختصاصی امام حسین(ع)
زمان پدیدآورنده: معاصر
محل نشر : قم
نوبت چاپ : اول
تاریخ انتشار : 1381ش
تعداد جلد : 1
تعداد صفحه : 288
قطع : وزیری
زبان : فارسی
جستجو در Lib.ir

کتاب شناسی اختصاصی امام حسین(ع)

معرفی 1428 کتاب در باره امام حسین(ع)

این کتاب، در معرفی ۱۴۲۸ کتاب در باره امام حسین(ع) است. کتابی که با هدف کمک به پژوهشگران در باره امام حسین(ع) و رخداد تاریخی شهادت آن امام و یارانش در سرزمین کربلا تدوین شده، شامل کتاب های مستقل در باره امام و نیز کتاب های ضمنی است که در آنها به مناسبتی بحثی از امام حسین(ع) به میان آمده است و تنها آن دسته از کتاب های فارسی و عربی معرفی شده اند که به چاپ رسیده اند و به بررسی زیست نامه، سیره، مقاتل، مراثی، دعاها و کربلا و تربت امام پرداخته اند.

برای تدوین از کتابخانه ها و نیز از کتاب شناسی ها و فهرستگان کتاب ها بهره گرفته شده است.

در این اثر نام کتاب، نام پدید آورنده، دستیار پدید آورنده و مشخصات نشر و کتاب ذکر شده است. ترتیب چینش کتاب ها بر اساس حروف الفباست و اولین کتاب، آتشکده و آخرین آن، یوم الطف است. در پایان، نام پدیدآورندگان نیز، سیاهه نگاری شده است.