بررسی سندی و دلالی روایت «وَضَعَ اللهُ یَدَهُ عَلی رُؤُسِ‌ العبادِ» در پرتو سنت‌های قرآنی

نشریه : علوم حدیث

نویسنده : پديدآورنده : محمد میرزائی
پديدآورنده : علی اکبر حبیبی مهر

سال 1397 / شماره پیاپی 89 / صفحه 76-101

چکیده :

روایات قیام قائم آل‌محمد(عج)، بخشی از تراث مکتوب حدیثی مسلمانان است. بدون درنظر گرفتن مفهوم درست و شرایط ویژه عصر قیام، روایات گاهی ناباورانه و گاهی از باب معجزه جلوه می‌کند.
امام‏‏‏ باقر(ع) فرمود: هنگامه قیام قائم ما، خداوند دستش را بر سر مردم نهاده، عقول آنان تجمیع و حلم آنان کامل می‌شود. این مقاله در صدد بررسی سندی و دلالی این روایت و سپس صحت دلالی آن در پرتو سنت‌های الهی در دنیاست. روش مقاله، توصیفی- تحلیلی‌ است و از منابع کتابخانه‌ای فراهم آمده‌است. یافته‌های مقاله نشان می‌دهد رشد علمی و تجارب تلخ‌ و شیرین بشر، زمینه‌ساز رحمت الهی است و خود مقدمه امدادهای غیبی برای کسانی است که قابلیت آن را تحت مدیریت و رهبری امام‏‏‏زمان(عج) پیدا کنند. روایت صحیح است و دست‌ خدا بر سر بندگان کنایه از رحمت الهی با قالب‏های گوناگون و پس از قیام به واسطه امام‏‏‏ زمان (عج) است. رخدادهای عصر قیام با نگاه فوق، منطبق با سنت‌های الهی در قرآن است.

کلیدواژه‌های مقاله :قائم(ع)؛ قیام قائم (ع)؛ رشد عقلانیت؛ وضع ید الّله؛ روایت؛ سنت‌های قرآنی