عنوان مجله : امامت پژوهی
دوره انتشار : دوفصلنامه
هیئت تحریریه : دکتر رضا برنجکار، آیت الله علی کورانی عاملی، دکتر هادی صادقی، دکتر حسن طارمی راد، حجت الاسلام رضا مختاری، دکتر محمدعلى مهدوى راد
آدرس : قم، خیابان معلم، کوی 10، خیابان شهیدین، پلاک 56، بنیاد فرهنگی امامت
آدرس اینترنتی : http://jep.emamat.ir
امتیاز : علمی پژوهشی

امامت پژوهی

هدف نشریه امامت پژوهی واکاوی موضوع امامت از ابتدای تاریخ امامت تا به امروز است.

گستره و دامنه فعالیت های نشریه امامت پژوهی مشتمل بر موارد ذیل می باشد:

۱.زندگی شخصی و خانوادگی امامان (خانواده،فرزندان،همسر،صفات،شهادت و ...)

۲.معرفی آثار علمی و پژوهشی کهن،معتبر و برجسته در حوزه امامت

۳.معرفی آثار معتبر منتشر شده در عصر حاضر پیرامون مبحث امامت (در کشورها و زبان های مختلف)

۴.معرفی و اطلاع رسانی پیرامون فعالیت ها و برنامه های حوزه امامت (نمایشگاه ها،مسابقات،کارگاه های آموزشی و پژوهشی،گردهمایی ها و همایش ها و ...)

۵.معرفی شخصیت ها و پژوهشگران فعال و معتبر حوزه امامت پژوهی

۶.واکاوی نقش و اقدامات امامان متناسب با حکومت عصر(اندیشه های سیاسی،اجتماعی،فرهنگی،اقتصادی، جنگ ها،وقایع و ...)

۷.مطالعه تطبیقی امامت در ادیان مختلف

۸.امامان و امامت در قرآن و روایات

۹.امامت از دیدگاه شیعه و اهل سنت

و سایر حوزه های مرتبط با مبحث امامت ...