مطالعه کتاب خرید کتاب دانلود کتاب
عنوان کتاب : غالیان: کاوشی در جریان ها و برآیندها
زمان پدیدآورنده: معاصر
محل نشر : مشهد
ناشر : بنیاد پژوهش های اسلامی آستان قدس رضوی
نوبت چاپ : اول
تاریخ انتشار : 1378ش
تعداد جلد : 1
تعداد صفحه : 412
زبان : فارسی
جستجو در Lib.ir

غالیان: کاوشی در جریان ها و برآیندها

جریان غُلات تا اوایل قرن چهارم و به منظور تبیین اختلاف عقاید غالیان با شیعه بررسی شده است.

شناخت جریان های مختلفی که در میان راویان احادیث وجود داشته اند، نقش بسیار مهمّی در بررسی متن و اسناد روایات دارد.

مؤلّف کتاب، اگر چه انگیزه و محور مباحث در مورد جریان غُلات را در بررسی تاریخی این جریان تا اوایل قرن چهارم و به منظور تبیین اختلاف عقاید غالیان با شیعه مطرح می نماید؛ امّا داشتن شناختی محقّقانه از این راویان و این جریان فکری ـ سیاسی، می تواند در بررسی راویان در اسناد روایات، تأثیر بسزایی در برداشته باشد.

کتاب، مشتمل بر مقدّمه و چهار فصل است. مقدمه کتاب، در بیان ضرورت و پیشینه تحقیق درباره غالیان و فهرستی از کتاب هایی است که درباره این جریان تألیف شده اند.

فصل اوّل، شامل مباحث کلّی در تعریف غلو، غلو در قرآن، روایات و ادیان پیشین و...؛

فصل دوم، بررسی غلات در تاریخ؛

فصل سوم، غلات در آینه عقیده و عمل؛

فصل چهارم، تأثیرات غلات بر تاریخ شیعه.