مطالعه کتاب خرید کتاب دانلود کتاب
عنوان کتاب : نزهة الزاهد
پديدآورنده : ناشناخته
تحقيق : رسول جعفریان
زمان پدیدآورنده: قرن 6 یا 7 ق
محل نشر : تهران
ناشر : اهل قلم
نوبت چاپ : اول
تاریخ انتشار : 1376ش
تعداد جلد : 1
تعداد صفحه : 363
قطع : وزیری
زبان : عربی ـ فارسی
جستجو در Lib.ir

نزهة الزاهد

ادعیه مأثور از امامان معصوم با توضیحات فارسی سده ششم

اثری است در دعاهای نقل شده از معصومان که در قرن ششم یا هفتم هجری و به پیروی از سنت عرفان دعایی شیعی و با هدف راهبری شیعیان در قرب به حق، نگاشته شده است. مؤلف با بهره گرفتن از مآخذ معتبر شیعی، مجموعه حاضر را در اعمال سالیانه عبادی فراهم آورده و به تناسب، برای ایام هفته، ماه های سال و دعاهای سالانه و همچنین تعقیبات نماز و آداب رمضان و نمازهای مستحبی و احیانا واجب، همانند نماز کسوف و جز آن، احکام و دعاهای وارد شده را نقل کرده است.

وی در هر بخش، افزون بر دعاها، توضیحاتی را به زبان فارسی نوشته و آن را در پنج قسم قرار داده است: قسمت نخست، در اورادی است که در شبانه روز خوانده می شود. قسم دوم، اورادی است برای ایام هفته. قسم سوم، اورادی است برای هر ماه و قسم چهارم، در دعاهای سال است و قسم پنجم، دعاهای مربوط به حادثه هاست.

مصحح، طی مقدمه ای به ادب دعای شیعی در دوره های گوناگون اشاره کرده و ادب دعای شیعی را به چند دوره تقسیم کرده است: از امامان معصوم تا زمان شیخ طوسی؛ از شیخ طوسی تا ابن طاووس؛ از ابن طاووس تا کفعمی و از کفعمی تا شیخ عباس قمی.

در این مقدمه تمام آثار تألیفی شیعه در باره دعا با شناسه مختصری از مؤلف و تاریخ تألیف در هر دوره سیاهه نگاری شده است.