مطالعه کتاب خرید کتاب دانلود کتاب
عنوان کتاب : زندگانی حضرت عبدالعظیم(ع)
پديدآورنده : عزیز الله عطاردی
محل نشر : تهران
ناشر : عطارد
نوبت چاپ : سوم
تاریخ انتشار : 1373ش
تعداد جلد : 1
تعداد صفحه : 385
زبان : فارسی
جستجو در Lib.ir

زندگانی حضرت عبدالعظیم(ع)

متن کتاب، در بردارنده شرح حال حضرت عبد العظیم حسنی(ع) است

این کتاب، مشتمل بر مطالب زیر است:

مقدمه مؤلّف در بیان چگونگی انتقال احادیث پیامبر(ص) و امامام معصوم(ع)از زمان پیامبر(ص) تا زمان مشایخ و مؤلّفان کتب اربعه حدیثی است. سپس به بررسی اهمیت علم رجال و فواید آن و کتاب هایی که در این زمینه تألیف شده، پرداخته شده است.

متن کتاب، در بردارنده شرح حال حضرت عبد العظیم حسنی(ع) است و در شش بخش، جمع آوری شده است که عبارت اند از:

بخش اوّل، شرح زندگانی حضرت عبد العظیم حسنی(ع)؛

بخش دوم، آبا و اجداد آن حضرت؛

بخش سوم، اخبار و روایات ایشان؛

بخش چهارم، مشایخ و اساتید ایشان؛

بخش پنجم، راویان و شاگردان ایشان؛

بخش ششم، مقبره حضرت عبد العظیم حسنی(ع)، و مؤسّسات وابسته به آن.