مطالعه کتاب خرید کتاب دانلود کتاب
عنوان کتاب : فاطمة الزهراء فی القرآن
پديدآورنده : سید صادق شیرازی
زمان پدیدآورنده: معاصر
محل نشر : اصفهان
ناشر : دارالمهدی و القرآن الحکیم
نوبت چاپ : چهارم
تاریخ انتشار : 1379ش
تعداد جلد : 1
تعداد صفحه : 360
قطع : وزیری
زبان : عربی
جستجو در Lib.ir

فاطمة الزهراء فی القرآن

اثری است در بیان شأن و منزلت حضرت زهرا(س) از نگاه قرآن.

اثری است در بیان شأن و منزلت حضرت زهرا(س) از نگاه قرآن. نویسنده با کاوش در آیات قرآن کریم، ۶۸ سوره از سوره های قرآن را که آیه و یا آیاتی در آنها در شأن و مقام حضرت فاطمه نازل شده، گردآوری کرده و در زیر هر آیه، احادیثی را که در تفسیر این آیه ها آمده، آورده است. وی این موضوع را از کتاب های تفسیری، حدیثی و تاریخی غیر شیعی جمع آوری کرده، تا در حجیت قوی تر و دلیل روشنی باشد بر شأن و جایگاه حضرت فاطمه(س).

در این کتاب آیاتی که در شأن اهل بیت تفسیر، یا در حق آنها نازل شده، و یا به مدح و ستایش آن بزرگواران پرداخته و یا به آنها تأویل شده گردآوری و بر اساس ترتیب سوره های قرآن تدوین شده است. سلسله سند احادیث، جهت رعایت اختصار حذف شده است.

مؤلف، هیچ گونه توضیح و تحلیلی در باره مطالب نقل شده، ننوشته و به ذکر روایات و در پاره ای از موارد، به نقل اقوال تفسیری مفسران، در جایی که حدیثی برای آن یافت نشده، اکتفا کرده است.