شعور موجودات در قرآن و روایات (3)

سال 1397 / شماره پیاپی 03 / صفحه

چکیده :

قرآن و حدیث، تمام نظام هستی و پدیده‌های آن را در حال تسبیح و تنزیه خدا می‌شمرد. انسان‌ها چگونگی و حقیقت این تسبیح را نمی‌فهمند، مگر کسانی که به کمالات روحی و معنوی دست یافته باشند. گروهی از مفسّران، دلالت این آیات را حالی و مجازی دانسته و گروهی دیگر معتقد به قالی و حقیقی‌بودن آن شده‌اند. اشارات متون وحیانی، بررسی احادیث معصومان علیهم السلام و یافته‌های علمی، نشان می‌دهد که موجودات، خود را یافته و با زبان مخصوص خویش، خدا را می‌ستایند و این تسبیح و تنزیه، حقیقی بوده و بر شعورمندی آنها دلالت می‌کند.

کلیدواژه‌های مقاله :یُسَبِّحُ لِلّه، زبان موجودات، حیات جمادات، کلام نقلی، معارف قرآن و حدیث