مطالعه کتاب خرید کتاب دانلود کتاب
عنوان کتاب : فرهنگ معارف نهج البلاغه
پديدآورنده : محمد دشتی
پديدآورنده : و دیگران
محل نشر : قم
ناشر : مؤسسه تحقیقاتی امیرالمؤمنین(ع)
نوبت چاپ : اول
تاریخ انتشار : 1376ش
تعداد جلد : 2
تعداد صفحه : 847 + 229
قطع : وزیری
زبان : فارسی
جستجو در Lib.ir

فرهنگ معارف نهج البلاغه

فرهنگ موضوعات و مطالب نهج البلاغه است که به ترتیب خطبه ها و نامه ها و کلمات قصار، و به منظور استخراج علوم و فنون و معارف موجود در سخنان امیر مؤمنین تدوین شده است.

اثر حاضر، فرهنگ موضوعات و مطالب نهج البلاغه است که به ترتیب خطبه ها و نامه ها و کلمات قصار، و به منظور استخراج علوم و فنون و معارف موجود در سخنان امیر مؤمنین تدوین شده است. هدف کاربردی آن، شرح و تدریس دقیق و به دست آوردن مطالب نهج البلاغه در جایگاه خود است تا از این طریق، معارف نهج البلاغه همگانی گردد.

پدیدآورندگان، از آغاز نهج البلاغه تا پایان آن، خطبه به خطبه و نامه به نامه، مطالبی را که از هر فرازی از کلمات امام استفاده می شود، به صورت عبارت های کوتاه که برابر عربی آنها هم آورده شده، فهرست کرده اند، و با عنوان بندی کلی به مطالب مربوط فرعی هم اشاره شده، و به این ترتیب هزاران موضوع استخراج و برای آنها در آغاز کتاب فهرست موضوعی هم سامان داده شده است.

کتاب، از آب شروع و با یمن پایان یافته است. کتاب، برای کسانی که در پی یافتن اطلاعاتی از نهج البلاغه در موضوع های گوناگون هستند، بسیار کارساز است. به منظور دسترسی به اصل کتاب، متن نهج البلاغه به همراه ترجمه آن نیز، در بخش دوم جلد دوم به چاپ رسیده است. این اثر، با مقدمه چهار صفحه ای محمد تقی جعفری همراه است.