مطالعه کتاب خرید کتاب دانلود کتاب
عنوان کتاب : الرجال المستخرجة من آثار الشیخ المفید
پديدآورنده : ماجد غرباوی
ناشر : المؤتمر العالمی بمناسبة الذکری الالفیة لوفاة الشیخ المفید
تاریخ انتشار : 1372 ش
تعداد جلد : 1
تعداد صفحه : 165
زبان : عربی
جستجو در Lib.ir

الرجال المستخرجة من آثار الشیخ المفید

نویسنده اسامی 553 نفر از رجالی که در کتاب ها و رساله های شیخ مفید (به استثنای کتاب الاختصاص) وارد شده و از طرف ایشان، دارای شرح حال و جرح یا تعدیل اند، فهرست کرده است.

منابع و مصادر مورد مراجعه در علم رجال، شامل کتاب های رجالی می شود که به وسیله بزرگان علم رجال در قرن های اوّل اسلامی تألیف شده اند، مانند: رجال الکشّی، الرجال و الفهرست شیخ طوسی، رجال النجاشی و...

امّا دسترسی به احوال و جرح یا تعدیل راویان حدیث را می توان از کتاب های بزرگان دیگری، همچون شیخ مفید، استخراج کرد که می تواند راهگشای بسیاری از مشکلات رجالی باشد.

نویسنده مقاله با در نظر داشتن مطالب ذکر شده، در مقدّمه، پنج فایده رجالی در توثیقات و تجریحات عامّه را که با تمسّک به آنها، راویان این رساله، جرح و تعدیل شده اند، بیان داشته است که عبارت اند از:

۱. توثیق اصحاب امام صادق(ع)؛

۲. توثیق اشخاصی که نصّی بر امامت حضرت حجّت (عج) بیان داشته اند؛

۳. اصحاب اجماع؛

۴. مدح اشخاصی که با حضرت علی(ع) بیعت کرده اند؛

۵. اتفاق امامیه بر کفر اشخاصی که با حضرت علی(ع) وارد جنگ شدند.

نویسنده در متن مقاله، اسامی ۵۵۳ نفر از رجالی که در کتاب ها و رساله های شیخ مفید (به استثنای کتاب الاختصاص) وارد شده و از طرف ایشان، دارای شرح حال و جرح یا تعدیل اند، فهرست کرده است. البته این فهرست، شامل اسامی مشرکان و کافران نیست.

در ذکر احوال و بیان جرح یا تعدیل رجال ذکر شده، تنها به کتاب های شیخ مفید مراجعه شده است، مگر در موارد نادر که ضرورتْ اقتضا می کرده و یا به عنوان مؤید در بیان جرح و تعدیل، به کتاب های دیگران مراجعه شده است.

در حاشیه، نشانی مصادری که متن ها از آن جا اتّخاذ شده اند، بیان شده است.