مطالعه کتاب خرید کتاب دانلود کتاب
عنوان کتاب : الشیخ المفید و علوم الحدیث
پديدآورنده : ماجد غرباوی
محل نشر : قم
ناشر : الموتمر العالمی بمناسبه الذکری الالفیه لوفاه الشیخ المفید
نوبت چاپ : اول
تاریخ انتشار : 1372ش
تعداد جلد : 1
تعداد صفحه : 111
زبان : عربی
جستجو در Lib.ir

الشیخ المفید و علوم الحدیث

نویسنده ضمن مراجعه به کتاب ها و رساله های شیخ مفید، دیدگاه های ایشان در قسمت های مختلف علوم حدیث را گردآوری کرده

تألیف کتابی مستقل در موضوع علوم حدیث، از جمله علم رجال، متأسّفانه به علّت های مختلف، از روش های علمای بزرگی همچون شیخ مفید نبوده است و چون دستیابی به اقوال این بزرگان می تواند راهگشای بسیاری از مشکلات در اسناد روایات باشد. نویسنده این رساله، ضمن مراجعه به کتاب ها و رساله های شیخ مفید، دیدگاه های ایشان در قسمت های مختلف علوم حدیث، از جمله علم رجال را گردآوری نموده و آن را در این رساله، ارائه نموده است.

رساله، شامل هشت فصل است: فصل اوّل و دوم، درباره دیدگاه شیخ مفید در علم درایه و اقسام حدیث است. از فصل سوم به بعد، دیدگاه های ایشان در محورهای مختلف علم رجال، گِرد آوری شده است که عبارت اند از: جرح و تعدیل، اقسام حمل حدیث، صفات راوی و مروی، معرفت صحابیان و طبقات آنها، املا، کتب و روایت.