مطالعه کتاب خرید کتاب دانلود کتاب
عنوان کتاب : کتاب سلیم بن قیس هلالی
محل نشر : قم
ناشر : دلیل ما
نوبت چاپ : اول
تاریخ انتشار : 1380ش
تعداد جلد : 1
تعداد صفحه : 640
قطع : وزیری
زبان : عربی
جستجو در Lib.ir

کتاب سلیم بن قیس هلالی

محتوای کتاب، بررسی جایگاه، اسناد، موقعیت، اعتبار و بیان ویژگی های کتاب سلیم بن قیس است.

محتوای کتاب، بررسی جایگاه، اسناد، موقعیت، اعتبار و بیان ویژگی های کتاب سلیم بن قیس است. اثر حاضر، خلاصه سه جلدی تحقیق شده است که از سوی محقق به منظور قابل استفاده کردن برای عموم، صورت پذیرفته است.

کتاب سلیم بن قیس، اولین کتاب حدیثی است که یک شیعه، به نگارش در آورده و از آنجایی که اطلاعات دست اول از رخدادهای صدر اسلام در آن گردآوری شده از جایگاه ممتازی برخوردار است.

محقق کتاب، کوشیده است تا با شرح محتوا، جایگاه و زمان تدوین و اهمیت آن را بازگو نماید. شهرت کتاب در میان علمای هل سنت از دیر زمان تا کنون، و نیز، جایگاه آن در میان علمای شیعه در این اثر، مورد بررسی و پژوهش قرار گرفته و بازتاب یافته است. به اعتقاد نویسنده، کتاب سلیم بن قیس از جهت موضوع، زمان تألیف، دقت و استحکام در نقل و ثبت احادیث، جرائم حاکمان و حوادث تاریخی عصر خود از ویژگی خاصی برخوردار است.

برخی از سرفصل های کتاب عبارت اند از: موضوعات حدیثی، مسائل اعتقادی، مسائل تاریخی، معرفی سلیم، وثاقت او، شهرت کتاب، کلمات ائمه در تأیید کتاب سلیم و احادیث آن، جایگاه کتاب در نزد علمای شیعه، اعتماد علما به کتاب، اسناد کتاب سلیم، نسخه های آن، کتاب های خطی و ترجمه کتاب به زبان های فارسی، اردو و انگلیسی.

در پایان، مصادر روایات نقل شده از کتاب و مصادر روایات با اسناد متصل به سلیم، مصادر روایات با دیگر اسناد، از غیر سلیم، سیاهه موضوعات، توثیق مهم ترین نکات عقیدتی در کتاب، و سیاهه مصادر تحقیق و تخریج آورده شده است.