مطالعه کتاب خرید کتاب دانلود کتاب
عنوان کتاب : ماه مهر پرور
پديدآورنده : مصطفی دلشاد تهرانی
زمان پدیدآورنده: معاصر
محل نشر : تهران
ناشر : دریا
نوبت چاپ : دوم
تاریخ انتشار : 1379ش
تعداد جلد : 1
تعداد صفحه : 610
قطع : رقعی
زبان : فارسی
جستجو در Lib.ir

ماه مهر پرور

تربیت در نهج البلاغه

کتاب، در بردارنده مهم ترین مباحث تربیتی از دیدگاه نهج البلاغه است. نویسنده، با بهره جستن از منابع تاریخی و روایی شیعه و سنی، تفسیر، عرفان و اخلاق به موضوع تربیت پرداخته و از فراوانی منابع استفاده کرده و سعی نموده با تحلیل هر فرازی از آیات و کلمات امام در باره تربیت و مفاهیم آن، نکات قابل فهمی را ارائه دهد و الگوی برتر تربیت را معرفی نماید.

این اثر مؤلف به صورت ها و عنوان های دیگر نیز در باره تربیت از دیدگاه نهج البلاغه به چاپ رسیده است. وی معتقد است، مسئله تربیت، حیاتی ترین مقوله انسانی است؛ چرا که همه صلاح ها و فسادها و سعادت ها و شقاوت ها به نوع تربیت آدمی برمی گردد، و تربیت، بستر خوشبختی و بدبختی انسان ها و جوامع انسانی است.

در آغاز، مؤلف در پیشگفتاری به معرفی نهج البلاغه و جایگاه، مؤلف، چگونگی تألیف، و روش های مطالعه آن پرداخته و آن گاه به مباحث تربیت روی آورده است. وی بدین منظور ابتدا، جایگاه، اهمیت و ضرورت تربیت را بیان کرده، آن گاه سرفصل های زیر را تحلیل و بررسی کرده است:

موانع و مقتضیات تربیت، موانع و مقتضیات فردی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، مبانی تربیت، عوامل مؤثر در تربیت و اصول و روش های آن.

او در این مباحث ناگزیر به بحث شناخت انسان و حقیقت او و فطرت و وراثت و محیط و عوامل دیگر نیز، مبادرت ورزیده است.