مطالعه کتاب خرید کتاب دانلود کتاب
عنوان کتاب : مزرع مهر
پديدآورنده : مصطفی دلشاد تهرانی
زمان پدیدآورنده: معاصر
محل نشر : تهران
ناشر : دریا
نوبت چاپ : اول
تاریخ انتشار : 1379ش
تعداد جلد : 1
تعداد صفحه : 136
قطع : رقعی
زبان : فارسی
جستجو در Lib.ir

مزرع مهر

موانع و مقتضیات تربیت در نهج البلاغه

تحلیل و بررسی موانع، شرایط و مقتضیات تربیت از دیدگاه نهج البلاغه، موضوع اثر حاضر است. از نگاه مؤلف، تربیت به عنوان مهم ترین مقوله انسانی که تمام صلاح و فسادها و سامان ها و نا به سامانی ها، به چگونگی آن بر می گردد، نیازمند جدی ترین اهتمام و توجه است.

وی، در راستای این مسئله با بهره گیری از منابع تفسیری، عرفانی، تربیتی و شرح های نهج البلاغه، ابتدا، جایگاه و اهمیت و ضرورت تربیت، مفهوم و تعریف تربیت و زمینه های آن را بررسی کرده، سپس، موانع و مقتضیات فردی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی را به عنوان مهم ترین مباحث در این باره مطرح کرده است.

مؤلف با استناد به نهج البلاغه، وابستگی به دنیا را اصلی ترین مانع تربیت و رسیدن انسان به کمالات حقیقی، و بهترین زمینه تربیت را در بافت درست از دنیا و تصحیح بینش آدمی نسبت به آن می داند.

وی، موانع تربیت را به اصلی، فردی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی تقسیم کرده و هر یک را به فراخور خود بررسی کرده است. مؤلف در آغاز از نهج البلاغه، جایگاه، مؤلف، چرایی و چگونگی تألیف و روش مطالعه آن نیز، سخن گفته است.