مطالعه کتاب خرید کتاب دانلود کتاب
عنوان کتاب : محمد فی القرآن
پديدآورنده : سید رضا صدر
به اهتمام : سید باقر خسروشاهی
محل نشر : قم
ناشر : دفتر تبلیغات اسلامی
نوبت چاپ : دوم
تاریخ انتشار : 1378ش
تعداد جلد : 1
تعداد صفحه : 264
قطع : وزیری
زبان : عربی
جستجو در Lib.ir

محمد فی القرآن

پژوهشی است در باره شخصیت و سیره پیامبر اسلام از منظر قرآن کریم.

پژوهشی است در باره شخصیت و سیره پیامبر اسلام از منظر قرآن کریم. این اثر به سبک توصیفی ـ تحلیلی و با بهره گرفتن از آیات قرآن و منابع تاریخی به نگارش در آمده و قصد مؤلف، معرفی ابعاد شخصیت پیامبر(ص) و اثبات برتری و حقانیت او به عنوان خاتم پیامبران بوده است.

وی، ابتدا از بشارت های کتاب های آسمانی و پیامبران بزرگ مبنی بر بعثت پیامبر موعود، سخن گفته و آن گاه نیاکان پیامبر را معرفی و در این بخش اثبات کرده است که اجداد پیامبر، افرادی موحد و خداپرست بوده اند.

امی بودن پیامبر، نعمت شرح صدر و رفع وزر از وی، از دیگر عنوان های مباحث کتاب است.

در این اثر، اخلاق نیکوی پیامبر(ص) و سیره عملی وی در ارتباط با مردم و ویژگی های روحی او، از جمله عصمت، زهد و عبادت و راز و نیازش با خدا، و تشریح مورد بحث و بررسی قرار گرفته و پیامبر به عنوان الگویی کامل معرفی شده است، وحی، رسالت جهان شمول پیامبر(ص) و معجزه های آن حضرت، از دیگر محور های تبیین شده در این کتاب است. شیوه های تبلیغی پیامبر(ص) از جمله بشارت، انذار، موعظه، حکمت و جدال احسن است که نویسنده به بررسی و تشریح آنها پرداخته است.

در پایان، در ضمن، تکمله ای در باره ولایت پیامبر و امامان(ع)، آورده است که ولایت مطلقه، تنها از خدا، پیامبر و امامان معصوم می باشد.