مطالعه کتاب خرید کتاب دانلود کتاب
عنوان کتاب : امام حسین و جاهلیت نو
پديدآورنده : جواد سلیمانی
محل نشر : قم
ناشر : یمین
نوبت چاپ : اول
تاریخ انتشار : 1377ش
تعداد جلد : 1
تعداد صفحه : 224
زبان : فارسی
جستجو در Lib.ir

امام حسین و جاهلیت نو

مولف با استناد به یافته های گذشتگان، ضمن بررسی مبانی و ریشه های نهضت سیدالشهدا(ع) از تجدید حیات جاهلیت در عصر آن بزرگوار و نحوه برخوررد آن حضرت با این پدیده شوم سخن به میان آورده است.

در این کتاب، مولف با استناد به یافته های گذشتگان، ضمن بررسی مبانی و ریشه های نهضت سیدالشهدا(ع) از تجدید حیات جاهلیت در عصر آن بزرگوار و نحوه برخوررد آن حضرت با این پدیده شوم سخن به میان آورده است.

کتاب متشکل از دو بخش اصلی است:

در بخش اول، مولف سیمای جامعه را در چهار مقطع: تاریخ جاهلیت، عصر بعثت، دوران حکومت سه خلیفه اول و دوران حکومت فرزندان ابوسفیان بررسی نموده است.

در بخش دوم موضع امام حسین(ع) در برابر جهل آن دوره شرح داده است.