بررسی تحلیلی روایات تفسیر عصری اهل بیت علیهم السلام

نشریه : تحقیقات علوم قرآن و حدیث

نویسنده : پديدآورنده : محمد هادی خالصی مقدم
پديدآورنده : محسن قاسم پور
پديدآورنده : پرویز رستگار
پديدآورنده : حمید رضا فهیمی تبار

سال 1398 / شماره پیاپی 43 / صفحه 1 - 31

چکیده :

تفسیر عصری یکی از مسائل بحث برانگیز در علوم قرآنی است که مخصوصا در قرون اخیر، معرکه آراء مختلف از طرف مسلمانان و مستشرقین شده است و نظریات مختلف و متضاد نیز در این مورد بیان شده و برخی نیز تا مرز انکار آن پیشرفته‌اند.
این مقاله با تکیه بر منابع کتابخانه‌ای و تحلیل محتوا و بررسی و پژوهش متن محور در روایات تفسیری اهل بیت ع، اثبات می‌کند که تاثیر علوم و شبهات و گروه‌ها و عقائد و مسائل رایج عصر یک مفسر، بر تفسیر قرآن ، امری ثابت و رائج و اصیل بوده است، و اگر چه عده‌ای به دلیل افراط در این نوع تفسیر، در دهه‌های اخیر آن را انکار کرده‌اند، ولی روایات متعدد از اهل بیت علیم السلام در منابع تفسیری و روایی نشان می‌دهد که ایشان در موضوعات مختلف فقهی، اعتقادی، تفسیری قرآنی، اخلاقی، سیاسی، و حتی ادبی به نوعی تفسیر عصری انجام داده‌اند، از رهگذر تحلیل این روایات، و اثبات عصری بودن شان، اصالت این نوع تفسیر روشن شد.

کلیدواژه‌های مقاله :تفسیر تفسیر عصری روایات تفسیر عصری اهل بیت