مطالعه کتاب خرید کتاب دانلود کتاب
عنوان کتاب : نقش امامان معصوم(ع) در حیات اسلام
پديدآورنده : عادل ادیب
مترجم : مینا جیگاره
محل نشر : تهران
ناشر : دفتر نشر فرهنگ اسلامی
نوبت چاپ : دوم
تاریخ انتشار : 1377 ش
تعداد جلد : 1
تعداد صفحه : 242
قطع : وزیری
زبان : فارسی
جستجو در Lib.ir

نقش امامان معصوم(ع) در حیات اسلام

اثر حاضر، تحلیلی است از حیات سیاسی دو امام معصوم (حضرت علی(ع) و امام حسن(ع)) و نقش آن دو در تبلیغ پیشرفت اسلام.

اثر حاضر، تحلیلی است از حیات سیاسی دو امام معصوم (حضرت علی(ع) و امام حسن(ع)) و نقش آن دو در تبلیغ پیشرفت اسلام. کتاب به شیوه توصیفی ـ تحلیلی و با بهره گیری از منابع تاریخی نوشته شده و در یک مقدمه و سه بخش تنظیم گردیده است.

نویسنده در مقدمه کتاب که آن را با تأثیر پذیری از افکار و نوشته های شهید سید محمد باقر صدر به رشته تحریر در آورده، بر این باور است که راه صحیح پژوهش در باره تاریخ اهل بیت(ع) مطالعه تاریخ آنان، به گونه ای به هم پیوسته و مرتبط است؛ چه اینکه عملکرد و مسئولیت اهل بیت، یک چیز بیش نبوده و آن حفظ اسلام و پاسداری از آن بوده است. البته، انجام چنین رسالتی به اقتضای هر دورانی، جلوه خاصی داشته است.

بر همین اساس، نویسنده مراحل عملکرد امامان را به پنج مرحله تقسیم کرده که عبارت اند از: رویارویی با انحراف، ترسیم خط فکری شیعه تقویت و گسترش تشیع، حفظ پایگاه شیعه؛ هر چند با تقیه، و بالاخره، زمینه سازی برای قیام و ظهور امام زمان(عج) به عنوان بنیادگذار دولت جهانی اسلام.

مؤلف در تحلیل نقش، رسالت و عملکرد امامان، در بخش دوم و سوم کتاب به موضع گیری امام علی(ع) و امام حسن(ع) پس از ماجرای سقیفه و روی کار آمدن خلفا به ویژه پس از انحراف کامل خلافت در عصر عثمان و حاکمیت بنی امیه و معاویه، و سیطره حکومت اشرافی گری و قومی، پرداخته و با اشاره به فضایل و مناقب این دو امام، موضع گیری آنان را در برابر سیاست های موجود، مثبت ارزیابی می کند.

او معتقد است این دو امام بزرگوار از جنگ با معاویه دست کشیده و صلح را انتخاب کردند، تا بتوانند اسلام را حفظ کرده و از آن پاسداری کنند.