طبقه‌‏بندی موضوعی احادیث قدسی

نشریه : فصلنامه علمی پژوهشی علوم حدیث

نویسنده : پديدآورنده : مریم پیمانی
پديدآورنده : مهدی مطیع

سال 1398 / شماره پیاپی 94 / صفحه 114 - 149

چکیده :

احادیث قدسی بخش مغفول مانده گنجینه پربار روایات معصومان و سرشار از نکته‏‏ها و لطیفه ‏‏های اخلاقی است که می‏‏تواند راهنمای انسان در کسب معرفت الهی باشد. مطالعه و پژوهش درباره احادیث قدسی به منظور کاربردی کردن و‏ سهولت در استفاده و فهم معارف عمیق آن امری است که ضرورت آن قابل انکار نیست و بهره ‏‏گیری از انواع روش‏‏های تحلیل متن در این مسیر می‏‏تواند راهگشا باشد. از آنجا که احادیث قدسی در منابع مختلف پراکنده است و به لحاظ موضوع نیز دارای تنوع زیادی است، به نظر می‏‏رسد پیش از به کار‏‏گیری روش‏‏های تحلیلی ارائه نوعی دسته‏ بندی از این احادیث ضروری است. رده ‏بندی یک متن، اجزای مختلف آن را حول اشترکاتی که دارند، جمع کرده و دسترسی به آن را آسان می‏‏کند. مطالعات انجام گرفته در این پژوهش، احادیث قدسی را در سه موضوع کلی اعتقادات، اخلاق و عبادات طبقه ‏بندی می‏‏کند و رویکرد غالب این دسته از احادیث را نمایان می‏‏سازد.

کلیدواژه‌های مقاله :حدیث قدسی تحلیل محتوا طبقه‏ بندی