هندسه دانش‏ های حديثی در انديشه و قلم شيخ بهايی - صفحه 102

هندسه دانش‏هاي حديثي

همه دانش‏هاي بشري به يكباره شكل نگرفته‏اند، بلكه در سايه پيشرفت انديشه بشري و احساس نياز او به مسائل جديد ايجاد شده‏اند. پرسش‏هاي جديد در هر شاخه‏اي گاهي سبب زايش علوم جديد شده‏اند. دانش‏هاي وابسته به حديث نيز به اين صورت به وجود آمده و تكثير شده‏اند. با صدور سخن يا انجام فعل پيامبر صلي الله عليه و آله حديث متولد شد و نقل شفاهي يا كتبي آن توسط ياران آن حضرت، آغاز تولد دانش‏هاي حديثي بود. با توصيه معصومان عليهم السلام نسبت به تدبر در حديث و فهم معاني آن، علم فقه الحديث به وجود آمد و پس از گذشت ده‏ها سال از صدور حديث پيامبر صلي الله عليه و آله سؤال از كيستي و چگونگي راويان حديث موجب پيدايش دانش رجال شد. هم‏چنين تنوع اقسام حديث و كتاب‏ها و دانشمندان حديثي موجب رويش دانش ديگري به نام مصطلح الحديث شد. دانش تاريخ حديث و منبع‏شناسي حديث نيز در مرتبه‏هاي بعدي از دانش‏هاي نوبنياد اين عرصه بودند. امروزه در نتيجه گذشت صدها سال از تولد و رشد حديث، دانش‏هاي وابسته به آن، يعني رجال، فقه الحديث، مصطلح الحديث، تاريخ حديث و منبع‏شناسي حديث ـ كه در اخذ يا فهم حديث تأثير مستقيمي دارند ـ به ميزان فراواني توسعه يافته و داراي مسائل گوناگوني شده‏اند و دانشمندان زيادي با تلاش در عرصه تأليف و پژوهش، آثار ارزشمندي به يادگار گذاشته‏اند كه شناخت آنها بر جويندگان حديث و علوم وابسته به آن امري شايسته و بايسته است.
هر چند شيخ بهايي را بيشتر به معماري يا شعر يا عرفان مي‏شناسند و ورود او در دانش‏هاي وابسته به حديث براي همگان ظاهر و آشكار نيست، اما بايد گفت که او محدثي بزرگ و دانشمندي حديث شناس است كه تقريباً در همه عرصه‏هاي حديث پژوهي دستي داشته و تخصص و خبرگي‏اش را نمايان ساخته است.
فعاليت او در عرصه حديث، به گواه آثارش، يك تلاش دقيق و همراه با روش علمي و نظام‏مند است. در بسياري از شاخه‏هاي دانش حديث، هم‏چون فقه الحديث، رجال و مصطلحات آثاري پربار و عالمانه دارد. در هر يك از اين علوم، علاوه بر گزارش دانش پيشينيان، صاحب‏نظر بوده و گاهي تحليل‏ها و استنباط‏هاي دقيقي از خود به يادگار گذاشته و تواضع در پذيرش سخن صواب را با شجاعت نقد و جسارت نوآوري در هم آميخته است. در برخي موارد نيز كه پيشينيان شيخ، گام‏هاي علمي دقيقي برداشته‏اند و سخن سنجيده و مقبولي به برجاي نهاده‏اند و از تيغ نقد شيخ بهايي در امان مانده يا قدرت نوآوري شيخ بر آن اوج نگرفته است، جناب شيخ راوي و ناقل شايسته‏اي براي انتقال ديدگاههاي ايشان به نسل‏هاي بعد است و آثار شيخ بهايي راه قابل اطميناني براي دستيابي به آراي علمي دانشمندان پيشين شيعه و سني به حساب مي‏آيد.
اينك با نگاهي اجمالي به برخي از عناوين مهم علوم حديثي نقش شيخ بهايي را در آن حوزه‏ها بررسي و آثار او را بازكاوي مي‏كنيم.

صفحه از 113